MOLITVA PRIJE I NAKON ZAVRŠETKA RADA

Božja nas riječ poziva da uvijek molimo. Molimo li na početku našega posla? Ove dvije molitve iz tradicije istočne duhovnosti mogu nam pomoći u tome. MOLITVA PRIJE POČETKA RADA Mnogomilostivi Gospode, Ti koji si i Sam rekao da bez Tebe ne možemo činiti ništa dobro, budi i meni milostivi pomoćnik i učini da ovaj rad moj i djelo koje započinjem bude po volji Tvojoj svetoj. … Continue reading MOLITVA PRIJE I NAKON ZAVRŠETKA RADA