MOLITVE ZA CRKVU I JEDINSTVO BOŽJEG NARODA

Crkvu možemo kritizirati, možemo se sablažnjavati na razjedinjenost naroda Božjega, no koliko molimo za Crkvu i njezino jedinstvo? Opća Crkva treba naše molitve.  Zajednica vjerujućih kojoj pripadamo, treba naše molitve. Umjesto da tražimo mane, molimo.   Za Crkvu Milostivi Oče, ponizno te molimo za tvoju svetu i sveopću Crkvu; neka ti bude po volji da je ispuniš svakom istinom i  svakim mirom. Tamo gdje je iskvarena, … Continue reading MOLITVE ZA CRKVU I JEDINSTVO BOŽJEG NARODA