MOLITVA DA NAM SE UMNOŽI LJUBAV

Gospode, ti si svojim učenicima dao novu zapovijed da ljube jedni druge; obnovi tu ljubav milošću svoga presvetoga Duha, tako da ona djeluje u našim dušama i srcima, kako ne bismo ugađali sebi nego uvijek tebi te da se brinemo za spasenje i korist bližnjih – molimo te milostivi darivatelju dobrote, usliši i smiluj se. Gospode, pomozi da budemo savršeni u ljubavi prema Tebi i … Continue reading MOLITVA DA NAM SE UMNOŽI LJUBAV