Kako moliti u teškim napastima

Mi svi moramo prolaziti – danima i tjednima – kroz razdoblje napasti. Postoje sati kad nam dolaze sumnje o Bogu. Muče nas sumnje u vjeri, sumnje je li to Bog ovako ili onako rekao ili mislio i nismo li mi ipak na krivom putu, da li Bog zaista živi, je li on ljubav. Da pobijedim takve napasti, pomogle su mi uvijek iznova Božje riječi. Izgovarala … Continue reading Kako moliti u teškim napastima

alone man person sadness

Kako moliti u mračnim danima patnje

Svi poznajemo tamne dane nevolje, ako nam je možda uzeta najmilija osoba ili ako moramo prolaziti kroz velika razočaranja, jer nas proganjaju patnje kroz bolest ili osmaljenost, ili duševne i duhovne patnje. U pedeset godina naše misije i u životu u kojem sam hodala s Kristom, doživjela sam takva vremena gdje smo morale naučiti prije svega ne dozvoliti da nas patnje obuzmu, da nas bace … Continue reading Kako moliti u mračnim danima patnje

Isus sjedi u mom čamcu (Molitva u životnim olujama)

Dok je otpuštao narod, otpustio je i učenike. Poslao ih je da se otisnu na drugu obalu. Trebaju ići dalje, u Betsaidu u Kafarnaum. Trebaju se učiti biti i sami i imati povjerenja da će Isus doći za njima. Na tome putu prema drugoj obali nije lako. Bude i mirnog mora, ali bude i vjetra, pa malo većeg vjetra, bude bure pa i visokih valova. … Continue reading Isus sjedi u mom čamcu (Molitva u životnim olujama)

Molitva za pravi strah

Često molimo da nas Bog oslobodi od straha. No isto tako možemo moliti za pravi strah, da nam Bog poda strahopoštovanja kako bi smo pazili na naše korake i slijedili Božju volju u svome životu. Evo jedne takve molitve: Gospodine moj Isuse, daj mi pravi strah u srce. Daruj mi da se više ne plašim pred patnjama, jer ti govori’: “Ne boj se, ja sam … Continue reading Molitva za pravi strah

Molitva u depresiji za ozdravljenje

Mnogi koji se bore s depresijom znaju koliko je to teška bolest. Osjećate kao da se gusta magla nikada neće podići. Kao da ste zarobljeni pod oblakom. Uvijek je zima, a nikad Božić. Depresija je strašna bolest. Duševna bolest definitivno nije šala. Kad god nastupi, očajnički trebamo Boga. Trebamo Ga da nas čuva i izbavi. Trebamo Ga da nas drži blizu. Trebamo Ga da nam … Continue reading Molitva u depresiji za ozdravljenje

Molitva za spoznaju Boga

Molitva nije samo “moljakanje”, traženje nečega od Boga, religijski obred, vjerska dužnost… Molitva je traganje za Bogom, čežnja za Bogom, spoznaja Boga. Prorok Hošea nam kaže: “Težimo da upoznamo Jahvu: k’o zora pouzdan mu dolazak. On će nam doći poput dažda jesenskog,poput kiše proljetne što natapa zemlju.” (Hošea 6,3). Krist je došao među nas ljude kako bi nam približio Boga, kako bi smo po njemu … Continue reading Molitva za spoznaju Boga

Molitva za potrebnu snagu kada smo umorni i opterećeni

Nemojte se bojati moliti i tražiti Boga da Njegova snaga padne na vas! Kada ste slabi, umorni ili nespremni da istupite, i nesigurni što tražiti, možete moliti ovako: Gospodine, umoran sam. Moja se energija iscrpila i nedostaje mi motivacije. Toliko te trebam. Trebam tvoju snagu i tvoj svježi dodir da se povratim. Tvoja Riječ kaže da je radost Gospodnja moja snaga. Ako je to istina, … Continue reading Molitva za potrebnu snagu kada smo umorni i opterećeni

Bog nas ponizuje da bi nas uzvisio

“Jahve čini uboga i bogata, obara čovjeka i uzvisuje. Diže slabića iz prašine, iz bunjišta izvlači uboga, da ih posadi s knezovima i da im odredi počasna mjesta.” (1. Samuelova 2, 7-8). Sve promjene u mojem životu dolaze od njega, koji se nikad ne mijenja. Ako sam bogat, trebam vidjeti u tome njegovu ruku. Ako sam siromašan, jer sam njegova ruka, može mi pomoći. Kada … Continue reading Bog nas ponizuje da bi nas uzvisio

clasped-hands-comfort-hands-people-45842.jpeg

Molitva da naša djela budu odgovor na molitvu

Sv. Efrem Sirijac u jednom od svojih djela kaže: “Ne zatvaraj svoju molitvu isključivo u riječi, i neka svaki tvoj postupak bude bogoslužje”. Nekada su naša djela snažnija molitva od naših riječi. Bog želi da zastupamo u molitvi naše bližnje pred njim, ali ako to zastupanje ostane samo na riječima, tada će ono biti nedorečeno i polovično. Bog želi da i mi sami budemo odgovor … Continue reading Molitva da naša djela budu odgovor na molitvu

Molitva za donošenje ispravnih odluka

Gospode, hvala ti za novi dan tvoje milosti. Hvala ti što je tvoja suverena odluka da mi podariš vrijeme današnjega dana. Ispred mene su različiti izazovi i situacije u kojima trebam donositi i odluke, bilo na svome radnom mjestu ili u privatnom životu. Često su moje odluke pogrešne. Vodim se trenutnim osjećajima, krivom procjenom, ili su motivirane željom da ugodim drugima. Prvo, Gospode, odlučujem da … Continue reading Molitva za donošenje ispravnih odluka