Snaga zajedničke molitve

Nedjeljno evanđelje – Snaga zajedničke molitve

Današnje evanđelje, između ostaloga naglašava koja je snaga zajedničke molitve. Dvadeset i treća nedjelja kroz godinu (A) ČITANJA: Ez 33,7-9; Ps 95,1-2.6-9; Rim 13,8-10; Mt 18,15-20 NEDJELJNO EVANĐELJE – SNAGA ZAJEDNIČKE MOLITVE U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, … Continue reading Nedjeljno evanđelje – Snaga zajedničke molitve

Molitva je spoznaja Boga

Je li moguća spoznaja Boga? Naravno da ga u potpunosti nikada nećemo na zemlji spoznati, ali Bog nam se dovoljno otkrio, što po svojoj riječi, a ponajviše u Kristu, da ga spoznajemo iz dana u dan. Molitva nije tek neka duhovna vježba koju izvode kršćani. Niti je traženje milostinje od Boga. Molitva je traženje da upoznamo Boga. To je traženje Boga cijelim srcem. Vidi i … Continue reading Molitva je spoznaja Boga

Božji narod kao njegova “predraga svojina”

U one dane: Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda pa mu rekne: »Ovo reci domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj: ’Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno … Continue reading Božji narod kao njegova “predraga svojina”

Slavimo te što si nam vrijeme produljio (Jutarnja molitva)

Milostivi i milosrdni Bože, Oče svega što se djecom zove na nebu i na zemlji; dolazimo k Tebi u ovaj jutarnji sat, da s Tobom razgovaramo. Neka ti omili žrtva usana naših i hvala srca našega. Tebi, koji si svjetlo i spas naš i danju i noću, neka bude slava i hvala. Tvoje oko je bdjelo nad nama u prošloj noći, štićeni tvojom moći nije … Continue reading Slavimo te što si nam vrijeme produljio (Jutarnja molitva)

Kako moliti u teškim napastima

Mi svi moramo prolaziti – danima i tjednima – kroz razdoblje napasti. Postoje sati kad nam dolaze sumnje o Bogu. Muče nas sumnje u vjeri, sumnje je li to Bog ovako ili onako rekao ili mislio i nismo li mi ipak na krivom putu, da li Bog zaista živi, je li on ljubav. Da pobijedim takve napasti, pomogle su mi uvijek iznova Božje riječi. Izgovarala … Continue reading Kako moliti u teškim napastima

alone man person sadness

Molitva u patnji

Kako moliti u patnji, kada prolazimo kroz tamne dane nevolje, suza, očaja i beznađa? Svi poznajemo tamne dane nevolje, ako nam je možda uzeta najmilija osoba ili ako moramo prolaziti kroz velika razočaranja, jer nas proganjaju patnje kroz bolest ili osmaljenost, ili duševne i duhovne patnje. U pedeset godina naše misije i u životu u kojem sam hodala s Kristom, doživjela sam takva vremena gdje … Continue reading Molitva u patnji

Isus sjedi u mom čamcu (Molitva u životnim olujama)

Dok je otpuštao narod, otpustio je i učenike. Poslao ih je da se otisnu na drugu obalu. Trebaju ići dalje, u Betsaidu u Kafarnaum. Trebaju se učiti biti i sami i imati povjerenja da će Isus doći za njima. Na tome putu prema drugoj obali nije lako. Bude i mirnog mora, ali bude i vjetra, pa malo većeg vjetra, bude bure pa i visokih valova. … Continue reading Isus sjedi u mom čamcu (Molitva u životnim olujama)

Molitva za pravi strah

Često molimo da nas Bog oslobodi od straha. No isto tako možemo moliti za pravi strah, da nam Bog poda strahopoštovanja kako bi smo pazili na naše korake i slijedili Božju volju u svome životu. Evo jedne takve molitve: Gospodine moj Isuse, daj mi pravi strah u srce. Daruj mi da se više ne plašim pred patnjama, jer ti govori’: “Ne boj se, ja sam … Continue reading Molitva za pravi strah

Molitva u depresiji za ozdravljenje

Mnogi koji se bore s depresijom znaju koliko je to teška bolest. Osjećate kao da se gusta magla nikada neće podići. Kao da ste zarobljeni pod oblakom. Uvijek je zima, a nikad Božić. Depresija je strašna bolest. Duševna bolest definitivno nije šala. Kad god nastupi, očajnički trebamo Boga. Trebamo Ga da nas čuva i izbavi. Trebamo Ga da nas drži blizu. Trebamo Ga da nam … Continue reading Molitva u depresiji za ozdravljenje

Molitva za spoznaju Boga

Molitva za spoznaju Boga. Molitva nije samo “moljakanje”, traženje nečega od Boga, religijski obred ili vjerska dužnost. Molitva je traganje za Bogom, čežnja za Bogom, spoznaja Boga. Prorok Hošea nam kaže: “Težimo da upoznamo Jahvu: k’o zora pouzdan mu dolazak. On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju.” (Hošea 6,3). Krist je došao među nas ljude kako bi nam približio … Continue reading Molitva za spoznaju Boga