Glavosijek svetog Ivana Krstitelja

Glavosijek svetog Ivana Krstitelja (29.08.)

Danas se sjećamo mučeništva preteče Gospodnjeg. Ovaj se blagdan naziva Glavosijek svetog Ivana Krstitelja, po načinu njegove smrti. Evanđelje dana Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!  Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 6, 17-29 ) U ono vrijeme: Herod bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan … Continue reading Glavosijek svetog Ivana Krstitelja (29.08.)