Propitivanja o mudracima s istoka – jesu li se bavili magijom?

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: “Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti. (Mt 2,1-2). Godinama sam se pitao zašto evanđelist Matej, u istoj rečenici u kojoj piše o Isusovom rođenju, navodi posjet mudraca s Istoka? Pri tome, koristi grčku riječ … Continue reading Propitivanja o mudracima s istoka – jesu li se bavili magijom?