Je li Bog Biblije otkriven kao trojedini Bog?

Nedjelja sv. Trojstva Molitva dana: Svemogući vječni Bože, ti si nama, slugama svojim,udijelio milost da ispovijedanjem prave vjere priznajemoslavu vječnoga Trojstva i da u moći Božanskog Veličanstvačastimo Jedinstvo; usrdno te molimo da nas uzdržišpostojane u toj vjeri i bogoštovlju, i na koncu nas uvedeš upromatranje tebe, Oče, u tvome jedinstvu i vječnoj slavi,koji sa Sinom i Duhom Svetim živiš i kraljuješ, jedan Bog,u sve vijeke … Continue reading Je li Bog Biblije otkriven kao trojedini Bog?