O SRCU KOJE TRAŽI KUĆU

“Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. “Što … Continue reading O SRCU KOJE TRAŽI KUĆU

ŠTO U PRIČI O TALENTIMA UČIMO O POVJERENJU U BOGA?

Čudim se ljudima koji nemaju povjerenja u Boga (Mt 25,14-30) Čudim se ljudima koji nemaju povjerenja u Boga. Ne žele Boga za prijatelja. Misle da će im on oduzeti sve što imaju. Zato se nećemo baviti talentima iako je netko rekao da se značenje talenta može poistovjetiti s čudom. To „talentovo“ čudo događa se tek tada, kada čovjek koristi Božji dar koji je u njemu. … Continue reading ŠTO U PRIČI O TALENTIMA UČIMO O POVJERENJU U BOGA?