alone man person sadness

Kako moliti u mračnim danima patnje

Svi poznajemo tamne dane nevolje, ako nam je možda uzeta najmilija osoba ili ako moramo prolaziti kroz velika razočaranja, jer nas proganjaju patnje kroz bolest ili osmaljenost, ili duševne i duhovne patnje. U pedeset godina naše misije i u životu u kojem sam hodala s Kristom, doživjela sam takva vremena gdje smo morale naučiti prije svega ne dozvoliti da nas patnje obuzmu, da nas bace … Continue reading Kako moliti u mračnim danima patnje

Gdje je Bog kada srce pukne?

Kada se čovjek suoči s patnjom, a pogotovo kada je ona iznenadna i iznimno bolna, jedno od najčešćih pitanja koje se pojavi u ljudskom umu glasi »Gdje je sada Bog?« Čini se kao da, tim pitanjem, instinktivno prepoznajemo da nam treba pomoć jednog takvog bića koje ima besprijekoran karakter i bezgranične sposobnosti. No, prečesto se dogodi da to pitanje, zapravo, iza sebe skriva poziv na … Continue reading Gdje je Bog kada srce pukne?

army burial cemetery cross

Treba li kršćanin razmišljati o smrti?

Job progovori: »Nije li vojnikovanje život čovjekov na zemlji i dani mu kao dani nadničara? Kao što trudan rob za hladom žudi i kao nadničar štono plaću čeka, mjeseci jada tako me zapadoše i noći su mučne meni dosuđene.Liježuć pomišljam: ’Kad li ću ustati?’ A dižuć se: ’Kad ću večer dočekati!’ I tako se kinjim sve dok se ne smrkne. Dani moji brže od čunka … Continue reading Treba li kršćanin razmišljati o smrti?