5 točaka kalvinizma

Reformirano vjerovanje je poznato po 5 točaka kalvinizma. Na samom početku možemo konstatirati kako je spasenje u potpunosti određeno svemogućom silom trojedinog Boga. Otac je odabrao ljude, Sin je umro za njih, Sveti Duh čini Kristovu žrtvu učinkovitom, dovodeći izabrane ka vjeri i pokajanju, uzrokujući voljno pokoravanje Evanđelju. Cjelokupan proces Božje promisli koju prepoznajemo kroz izabranje, otkupljenje i obnovljenje je Njegovo autonomno djelo čiji smo … Continue reading 5 točaka kalvinizma

Što je “djelotvorni poziv” odnosno “neodoljiva milost”?

Četvrta od pet točaka kalvinizma  kalvinizma glasi Neodoljiva milost. Ona zapravo govori o tomu da se izabrani odazivaju na Djelotvorni poziv. Djelotvorni poziv Bog, ne samo da je izabrao muškarce i žene koje će spasiti već ih je i pozvao na spasenje, kako nam to navodi apostol Pavao:  “Koje pak predodredi, te i pozva…” (Rim 8,20). Odredio je i sredstvo po kojem će izabranici biti pozvani. … Continue reading Što je “djelotvorni poziv” odnosno “neodoljiva milost”?

Kanoni sa sinode u Dortrechtu (1618.-1619.) i Pet točaka kalvinizma

Kanoni sa sinode u Dortrechtu su definirali nauk koji nam je danas poznat kao kalvinizam. Termin kalvinizam najčešće se vezuje uz teološko razumijevanje predestinacije odnosno predodređenja Ovaj se nauk vezuje uz ime reformatora Jeana Calvina, iako je kao takav i ranije bio prisutan u Crkvi, posebno u učenju Sv. Augustina. Nauk o predestinaciji definiran je u Belgijskom vjeroispovijedanju. Heidelberški katekizam ne govori o predestinaciji budući mu nije primarni cilj  … Continue reading Kanoni sa sinode u Dortrechtu (1618.-1619.) i Pet točaka kalvinizma