cold dark eerie environment

IMA LI PETAK 13. VEZE S EVOM, KAINOM, JUDOM, KRISTOVIM RASPEĆEM?

Danas je petak 13. i sukladno razvijenom i od mnogi prihvaćemom praznovjerju, radi se o nesretnom danu. Štoviše, i sam broj 13. mnogi smatraju nesretnim brojem. Kada se govori o porijeklu petka 13., postoji vjerovanje da je on nesretan datum jer je upravo na petak 13. Eva pojela zabranjeni plod u Edenu, Kain na ovaj datum ubio brata Abela kao i to da je Noa … Continue reading IMA LI PETAK 13. VEZE S EVOM, KAINOM, JUDOM, KRISTOVIM RASPEĆEM?