Petar sotona

Nedjeljno evanđelje – Je li Petar sotona?

Isus ga je nazvao Petar Stijena a sada je Petar sotona. Što je time Isus htio poručiti Petru? Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu (A) ČITANJA: 1Sol 4,9-11; Ps 98,1.7-9; Mt 25,14-30 Nedjeljno evanđelje – Petar sotona U ono vrijeme: Poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan … Continue reading Nedjeljno evanđelje – Je li Petar sotona?