MOŽE LI SE POBJEDITI KUŠNJA?

Isus je bio kušan. Stvarno kušan. Bio je pod takvim pritiskom pod kakvim mi nikada nećemo biti, jer mi obično popuštamo kušnji ali Isus nije. Pavao je dobro rekao u naše ime, kad je napisao: “Ne razumijem sam sebe ni ono što radim, jer stvarno želim činiti dobro, ali ne mogu.” Rimljanima 7,15 Kada je Sotona kušao Isusa u pustinji, ubrzo nakon njegova krštenja, sve … Continue reading MOŽE LI SE POBJEDITI KUŠNJA?