“A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju” (Večernja molitva)

BIBLIJSKO ČITANJE Marko 16, 15-20 U ono vrijeme: Isus se ukaza jedanaestorici i reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće … Continue reading “A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju” (Večernja molitva)