HOĆE LI NAŠA VJERA BITI POPUT ZLATA KADA GOSPODIN DOĐE?

Dragi čitatelji, na trenutak zamislite da naš Spasitelj traži vjeru sada. “Oči njegove motre, vjeđama proniče sinove ljudske” (Ps 11,4). Zlato je ono što on traži u kremenu naše prirode. Ovo je predmet njegova kraljevskog istraživanja: “Vjeruješ li u Gospodina Isusa Krista?” Kad naš Gospodin dolazi i traži vjeru, čini to svojim najsuosjećajnijim karakterom. Naš tekst ne govori: “Kad Sin Božji dođe”, nego: “Kad Sin … Continue reading HOĆE LI NAŠA VJERA BITI POPUT ZLATA KADA GOSPODIN DOĐE?

ŠTO ĆE SE DOGAĐATI NA POSLJEDNJEM SUDU?

Belgijsko vjeroispovijedanje je reformacijski spis iz 1561. godine. Više o ovoj konfesiji vidi ovdje. U članku 37 govori nam se o Posljednjem sudu. Fusnote u članku su numerirane kao i u originalu: I konačno, prema Božjoj Riječi vjerujemo da će, kad se ispuni vrijeme koje je odredio Gospodin (a koje ne zna niti jedno stvorenje) i kada se ispuni broj izabranih, Gospodin Isus Krist sići s … Continue reading ŠTO ĆE SE DOGAĐATI NA POSLJEDNJEM SUDU?