Pustinja – škola povjerenja u Boga

“Sva izraelska zajednica po Jahvinoj zapovijedi krene dalje iz pustinje Sina. Utabore se kod Refidima. Tu nije bilo vode da narod pije. Zato narod zapodjene prepirku s Mojsijem. Vikali su: »Daj nam vode da pijemo!« A Mojsije im odgovori: »Zašto se sa mnom prepirete? Zašto kušate Jahvu?« Ali je narod žeđao za vodom, pa je mrmljao na Mojsija i govorio: »Zašto si nas iz Egipta … Continue reading Pustinja – škola povjerenja u Boga

ŠTO U PRIČI O TALENTIMA UČIMO O POVJERENJU U BOGA?

Čudim se ljudima koji nemaju povjerenja u Boga (Mt 25,14-30) Čudim se ljudima koji nemaju povjerenja u Boga. Ne žele Boga za prijatelja. Misle da će im on oduzeti sve što imaju. Zato se nećemo baviti talentima iako je netko rekao da se značenje talenta može poistovjetiti s čudom. To „talentovo“ čudo događa se tek tada, kada čovjek koristi Božji dar koji je u njemu. … Continue reading ŠTO U PRIČI O TALENTIMA UČIMO O POVJERENJU U BOGA?