Kada i kako trebamo praštati?

Kao nigdje na svijetu, ni u kom vjerskom ili ideološkom usmjerenju, praštanje je bitna odlika kršćanskog vjerovanja i života. Bez praštanja Bog ne bi bio ljubav; Krist ne bi bio Spasitelj; apostoli nikad ne bi izvršili presudnu misiju u duhu sloge i jedinstva; jednostavno, Crkva čije je poslanje pomirba i poticanje na praštanje ne bi postojala. (Vidi 2. Korinćanima 5,18.) Kršćanski je praštati unaprijed jer … Continue reading Kada i kako trebamo praštati?

Kako se Isus odnosio prema onima koji su znali da su grješnici?

Da li je moguće da sveti ljudi griješe? Je li moguće da čovjek griješi i da zna da griješi i da još uvijek nastavlja činiti što ne treba, a da ipak bude kršćanin? Kako Isus postupa prema svetima koji griješe? To je praktično pitanje, a odgovor na njega je uzbudljiv i ohrabrujući. Hajdemo pokušati razraditi naš predmet na osnovu onoga što nalazimo u Pismu o … Continue reading Kako se Isus odnosio prema onima koji su znali da su grješnici?

person in gray long sleeve shirt holding black textile

O umijeću opraštanja

U ono vrijeme pristupi k Isusu Petar i reče: “Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?” Kaže mu Isus: “Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.” Nastavi Isus: “Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako … Continue reading O umijeću opraštanja

selective focus photo of person holding book

ŠTO MOŽE BITI DOKAZ NAŠE ISKLJUČENOSTI OD SPASENJA

Kršćaninu je riječ praštanje svakodnevno na usnama. On jest kršćanin samo zato što mu je Bog u Kristu oprostio njegov grijeh, On živi od oproštenja. S druge strane, Novi zavjet mu zapovijeda: “Opraštajte jedan drugome” (Efežanima 4, 32). Obje te strane praštanja, Božje praštanje i praštanje onih kojima je već oprošteno, obuhvaćene su u molbi “Očenaša”: “Oprosti nam grijehe naše, jer i mi opraštamo dužnicima … Continue reading ŠTO MOŽE BITI DOKAZ NAŠE ISKLJUČENOSTI OD SPASENJA