unrecognizable men praying in old catholic church

KAKO PREPOZNATI PRAVU OD LAŽNE CRKVE?

Belgijsko vjeroispovijedanje je reformacijski spis iz 1561. godine. Više o ovoj konfesiji vidi ovdje. U članku 29 govori nam se o Obilježjima prave Crkve Vjerujemo da prema Božjoj Riječi i s izrazitom pažnjom i vrlo oprezno trebamo razlučiti pravu Crkvu, jer danas si razne sekte u svijetu svojataju naziv “crkva”. Ovdje ne govorimo o licemjerima koji su izmiješani među dobrima u Crkvi i koji zapravo nisu dio … Continue reading KAKO PREPOZNATI PRAVU OD LAŽNE CRKVE?

Jean Calvin: Znaci i obilježja prave crkve?

Reformator Jean Calvin u svojim Institucijama govori o pravoj Crkvi koja je Sveopća i vidljiva. O sveopćoj Crkvi “A vidjet ćemo koliko je potrebno vjerovati Crkvi. Da bismo došli do preporoda i besmrtnog života treba da nas ona začne, kao što majka začinje svoju djecu, da bi se održali treba da nas izdržava i hrani u svom krilu. Ona je majka svih nas, kojoj je … Continue reading Jean Calvin: Znaci i obilježja prave crkve?