person running near street between tall trees

MOJA SVRHA JE VRATITI SVOJE SRCE TEBI (molitva za ispravljanje pogrešaka)

GOSPODINE,Ja sam ljuska ispunjena prašinomPokretana nevidljivom razumnom dušomi učinjen nanovo neviđenom silom milosti.Ipak, nisam ja nikakav rijedak predmet visoke cijene,Već netko tko nema ništa i ništa je,iako izabran od Tebe u vječnosti,predan sam Kristu i nanovo rođen;Duboko sam uvjerenU zlo i jad grješnog stanja,Taštine stvorenja,Ali također i dostatnosti Kristove. Kada me vodiš, mogu se sam kontrolirati,kada si suveren želim vladati sobom.Kada brineš o meni dostatan … Continue reading MOJA SVRHA JE VRATITI SVOJE SRCE TEBI (molitva za ispravljanje pogrešaka)

man in black and gray plaid dress shirt

GOSPODINE, ODRŽI ME DOSTOJNIM! (Puritanska molitva)

GOSPODINE, Kada Te nevjernici svijeta odbacuju,i kada su tako odbačeni od Tebetako da ih više ne pozivaš,ti se okrećeš svojima,jer u vremenu općeg otpadništvai oni u nekoj mjeri nazaduju sa svijetom.Oh, kako besplatna je milost Tvojakoja ih podsjeća na opasnostkoja je pred njimai potiče ih na ustrajnostu približavanju Tebi!Blagoslivljam te što oni koji skrenumogu odmah biti vraćeni Tebi,i biti prihvaćeni bez ikakvih zasluga,bez obzira na … Continue reading GOSPODINE, ODRŽI ME DOSTOJNIM! (Puritanska molitva)

selective focus photo of person holding book

NA KOJI SVE NAČIN KRŠĆANIN HVALI BOGA?

Sav kršćaninov život morao bi se sastojati isključivo od hvaljenja i zahvaljivanja Bogu. Ne bismo trebali samo jesti i spavati, nego jesti poradi Boga i spavati poradi Boga i raditi poradi Boga i govoriti poradi Boga, drugim riječima, sve činiti njemu na slavu i hvalu. . Kao što sve primamo od Boga, tako nam valja sve stavljati njemu pred noge i reći: “Neću živjeti u … Continue reading NA KOJI SVE NAČIN KRŠĆANIN HVALI BOGA?

JESTE LI ČULI ZA 70 ODLUKA JONATHANA EDWARDSA? Ovdje ih možete pročitati.

Odluke Jonathana Edwardsa (1703.-1758.) SHVAĆAJUĆI KAKO SAM NE MOGU NIŠTA UČINITI BEZ BOŽJE POMOĆI, PONIZNO GA MOLIM DA ME SVOJOM MILOŠĆU OSNAŽI KAKO BIH SE MOGAO DRŽATI OVIH ODLUKA, NARAVNO UKOLIKO SU MU ONE PO VOLJI, KRISTA RADI. Jednom tjedno pročitajte ove odluke. 1. Odlučujem, čitav ću život činiti sve što smatram da će donijeti slavu Bogu, a meni dobro, korist i zadovoljstvo, bez obzira … Continue reading JESTE LI ČULI ZA 70 ODLUKA JONATHANA EDWARDSA? Ovdje ih možete pročitati.