PROMJENA NAZIVA ILI VLASNIŠTVA? – ŠTO SE DOGODILO POJEDINIM REFORMATSKIM ŽUPAMA?

Ranije smo objavili tekst koji govori o tome koja je od dvije reformirane crkve: Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj ili Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj izravna sljednica Reformirane kršćanske crkve.  Ustvrdili smo da temeljem svih događanja unutar Reformirane crkve, kao i temeljem javnih isprava u građansko-pravnom smislu, Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj jest izravna sljednica Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj. REFORMIRANA KALVINSKA … Continue reading PROMJENA NAZIVA ILI VLASNIŠTVA? – ŠTO SE DOGODILO POJEDINIM REFORMATSKIM ŽUPAMA?

REFORMIRANA KALVINSKA ILI REFORMATSKA CRKVA MAĐARA-IZRAVNI SLJEDNIK REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE?

U Republici Hrvatskoj djeluju dvije etnički mađarske crkve protestantske tradicije: Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj. Obje crkve tvrde da su sljednice Reformirane kršćanske crkve koja se ustrojila 1993. godine te upisala, tada, u jedinu moguću evidenciju za vjerske zajednice, evidenciju poslovnih subjekata pri Državnom zavodu za statistiku. Reformirana kršćanska kalvinska crkva već godinama uspijeva sebe nametnuti da je … Continue reading REFORMIRANA KALVINSKA ILI REFORMATSKA CRKVA MAĐARA-IZRAVNI SLJEDNIK REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE?