PET “SOLA” PRINCIPA REFORMACIJE

Učenje reformatora definira se u tzv. pet sola (lat. samo). Iako ih sustavno nalazimo kao takve definirane tek u 20. stoljeću, ovih pet principa su nastali na temelju učenja reformatora. Sola Scriptura  (Lat. Samo Pismo) znači da je Biblija vrhovni i konačni autoritet po pitanju vjere i prakse kršćana. To ne znači da se ne cijene i drugi autoriteti, poput rane kršćanske predaje, no sve … Continue reading PET “SOLA” PRINCIPA REFORMACIJE

VIDEO – PREDAVANJE O PROTESTANTSKOM NAČELU SOLA SCRIPTURA

Protestantsko načelo Sola Scriptura (Samo Pismo) često se u tradicionalnim protestantskim krugovima i krugovima reformacijske baštine pogrešno shvaća. Odbacuju li protestanti doista sve što nam je dala crkvena predaja ili ipak vrednuju i njezin doprinos? IPA je nedavno objavila članak na ovu temu: SAMO PISMO (SOLA SCRIPTURA) – JEDINI ILI KONAČNI AUTORITET ZA PROTESTANTE? Ovoga puta vam predstavljamo video predavanje:     IPA     … Continue reading VIDEO – PREDAVANJE O PROTESTANTSKOM NAČELU SOLA SCRIPTURA

SAMO PISMO (SOLA SCRIPTURA) – JEDINI ILI KONAČNI AUTORITET ZA PROTESTANTE?

Autor: dr.sc. Jasmin Milić Iza nas je godina u kojoj smo obilježili 500. obljetnicu protestantske reformacije. Bila je to prigoda da se čuje više o povijesti, učenju i praksi protestantizma. No, čini  se da naša javnost u Hrvatskoj i dalje nedovoljno zna tko su protestanti i što doista vjeruju.  Jedan od ozbiljnih problema je u tome što se u posljednje vrijeme različite zajednice pozivaju na protestantski identitet tako … Continue reading SAMO PISMO (SOLA SCRIPTURA) – JEDINI ILI KONAČNI AUTORITET ZA PROTESTANTE?