Gospodine, daj mi da progledam!

Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: »Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!« Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: »Sine Davidov, smiluj mi se!« Isus se zaustavi i reče: »Pozovite ga!« I pozovu slijepca sokoleći ga: »Ustani! Zove te!« … Continue reading Gospodine, daj mi da progledam!

Što mi je činiti da baštinim život vječni?

Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: »Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni? «Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!« On mu odgovori: »Učitelju, sve sam to čuvao od … Continue reading Što mi je činiti da baštinim život vječni?

Odmor u osami s Bogom

Uto se apostoli skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali. I reče im: “Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo.” Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu imali kada ni jesti. Otploviše dakle lađom na samotno mjesto, u osamu. No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše te se pješice iz svih … Continue reading Odmor u osami s Bogom

Zajedništvo u Božjoj obitelji

Iz evanđeoskog teksta koji nam donosi evanđelista Marko (Mk 3, 20-35) zaključujemo da je Isusovo djelovanje bilo prilično popularno. Kako nam svjedoči evanđelista, uz Isusa se okupljalo mnoštvo ljudi koje je dolazilo k njemu da ga sluša, ali i da od njega dobiju pomoć za svoje životne probleme. Mnogi koji su dolazili bili su bolesni, tjelesno ili duhovno, i trebali su Isusovu pomoć. Isus je … Continue reading Zajedništvo u Božjoj obitelji

Prepoznajemo li uskrslog Isusa?

Evanđelista Luka donosi nam izvještaj (Lk 24, 35-48) o jednom od susreta učenika s uskrslim Isusom. Taj evanđeoski odlomak zaključak je događaja o dvojici učenika koji su bili na putu iz Jeruzalema prema Emausu. Ti učenici na neki su način bili svjedoci događaja Isusova raspeća. Putem su raspravljali o tim događajima i u tom razgovoru iskazivali određenu razočaranost jer su se nadali da je on … Continue reading Prepoznajemo li uskrslog Isusa?

GOSPODINE I VLADARU – Molitva pokajanja kralja Manašea

Molitva Manašeova je kratko djelo od 15 redaka pokorničke molitve (molitve pokajanja) koja se pripisuje kralju Manašeu. Vjeruje se da je ova molitva zapravo molitva za milost nakon što je kralj Manaše upao u idolopoklonstvo. (2. ljetopisa 33, 15-17). U 2. ljetopisa 33, 18-19 spominje se molitva koja je zapisana u “Povijesti izraelskih kraljeva” kao i u “Povijesti Hozajevoj”. Mišljenje određenih bibličara je da se … Continue reading GOSPODINE I VLADARU – Molitva pokajanja kralja Manašea

Gospodin je s nama nevolji

Riječi proroka Jeremije (Jr 20:10-13) često možemo poistovjetiti sa nekim trenutcima vlastitog života. Klevetanje i napadi na njega potaknuli su ga da iznese svoje ogorčenje životnom situacijom u kojoj se našao. Teško ga pogađa spoznaja da svi oni koji su mu bili prijatelji sada jedva čekaju njegov pad. Njegova služba kao Božjeg proroka bila je da narod koji mu je bio povjeren i kojeg je … Continue reading Gospodin je s nama nevolji

close up of paper against black background

Spoznajmo Boga

Isusovo javno djelovanje, odnosno naviještanje Riječi Božje vodilo ga je diljem židovskih krajeva. Zbog Blagdana sjenica mnogobrojni Židovi išli su prema Jeruzalemu. Blagdan sjenica bio je radostan blagdan koji je podsjećao Židove na prvi izlazak iz ropstva i njegovo lutanje pustinjom. Na taj blagdan Židovi su punih sedam dana radosno Bogu iskazivali zahvalu za plodove zemlje na kraju žetve. Slavilo se, plesalo, pjevalo Bogu pjevajući … Continue reading Spoznajmo Boga

Ljubav prema Bogu i bližnjemu milosni je dar Božji

Pripadnici izabranog naroda bili su vrlo ponosni na činjenicu da su bili dio naroda kojem je Gospodin dao zakone i uredbe koje su im služile u svakodnevnom životu, u međusobnim odnosima i u odnosu s Bogom. I sam Isus govori svojim učenicima da nije došao među nas kako bi ukinuo zakonske odredbe koje je Bog dao svome narodu, već ih je došao dopuniti. (Mt 5, … Continue reading Ljubav prema Bogu i bližnjemu milosni je dar Božji

Budimo narod koji donosi plodove

Isusovo obraćanje narodu u prispodobama vrlo često je bilo prisutno u njegovim govorima, odnosno Isus pokušava na slikovit i jednostavan način doprijeti do malog čovjeka uglavnom slabo obrazovanog u to vrijeme. Upravo tim slikama iz svakodnevnog života Isus se služi kako bi predstavio kraljevstvo Božje. Jedna od mnogobrojnih prispodoba je upravo ova iz Evanđelja po Mateju o domaćinu i vinogradarima koji odluče ubiti sluge i … Continue reading Budimo narod koji donosi plodove