KAKO BOG ČINI SAVEZ S ČOVJEKOM?

O savezu između Boga i čovjeka govori nam   Westminstersko vjeroispovijedanje (reformacijski spis iz 17. stoljeća) u 7. poglavlju: O Božjem savezu s čovjekom I. Premda sva razumna bića duguju poslušnost Bogu kao svome Stvoritelju, udaljenost između Boga i čovjeka toliko je ogromna da niti jedno stvorenje ne može uživati blagoslov i nagradu u Bogu. To je jedino moguće dobrohotnošću Božje volje, što je on i očitovao … Continue reading KAKO BOG ČINI SAVEZ S ČOVJEKOM?