Baranjski reformator Stjepan Kiš Segedinac (Segedi Kiš Ištvan)

Veoma važnu ulogu u reformaciji (kalvinskoga smjera ili helvetske konfesije) Mađarske, ali i današnjih hrvatskih krajeva imao je Stjepan Kiš Segedinac (Szegedi Kis István), doktor i profesor teologije na Wittenberškom sveučilištu, jedan od najranijih i tada međunarodno utjecajnijih protestantskih teologa. Stjepan Kiš Segedinac rođen je 1505. najverovatnije u Segedinu (Szeged) u Mađarskoj, a umro 2. svibnja 1572. u Rackevu (Ráckeve). Studirao je u Segedinu, zatim … Continue reading Baranjski reformator Stjepan Kiš Segedinac (Segedi Kiš Ištvan)