selective focus photo of person holding book

NA KOJI SVE NAČIN KRŠĆANIN HVALI BOGA?

Sav kršćaninov život morao bi se sastojati isključivo od hvaljenja i zahvaljivanja Bogu. Ne bismo trebali samo jesti i spavati, nego jesti poradi Boga i spavati poradi Boga i raditi poradi Boga i govoriti poradi Boga, drugim riječima, sve činiti njemu na slavu i hvalu. . Kao što sve primamo od Boga, tako nam valja sve stavljati njemu pred noge i reći: “Neću živjeti u … Continue reading NA KOJI SVE NAČIN KRŠĆANIN HVALI BOGA?

Kako hvaliti Boga? – 4 odgovora iz 150. psalma

Psalam 150 je posljednji psalam i daje nam odgovor na pitanje Kako hvaliti Boga? 1. Gdje da hvalimo Boga? Hvalite Boga u Svetištu njegovu, slavite ga u veličanstvu svoda nebeskog! (2 redak) Boga trebamo slaviti u Domu Gospodnjem, zajedno s narodom Božjim ali i na svakom drugom mjestu. Jedno drugo ne isključuje. Niti smo sve obavili u Domu Gospodnjem (crkvi), niti je zato što Boga … Continue reading Kako hvaliti Boga? – 4 odgovora iz 150. psalma