JESI LI ROB ILI SLOBODAN U KRISTU?

„Jer onaj koji je kao rob pozvan da bude u Gospodinu – slobodnjak je Gospodinov…“ (1 Korinćanima 7,22a) Biblija koristi različite nazive za vjerujuće. Jedan od tih naziva jest slobodnjaci Gospodnji. Ovaj je redak, istina napisan u kontekstu kršćana koji su još uvijek bili u statusu robova. No i u tom kontekstu, Pavao ih ohrabruje da su u Gospodinu slobodni i poučava ih o vrijednosti … Continue reading JESI LI ROB ILI SLOBODAN U KRISTU?