sea of clouds sunrise wallpaper

U SVJETLOSTI TVOJOJ VIDIMO SVJETLOST – Večernja molitva

Gospode, bio si nam utočište iz naraštaja u naraštaj. Ja rekoh: Gospode, smiluj mi se, iscijeli dušu moju, jer sagriješih Tebi.Gospode, Tebi pribjegoh, nauči me da tvorim volju Tvoju, jer si Ti Bog moj.Jer je u Tebi izvor života. U svjetlosti Tvojoj vidimo svjetlost.Produži milost Tvoju onima koji Te poznaju.Udostoj nas, Gospode, da se u ovoj noći sačuvamo od grijeha.Blagoslovljen si, Gospode, Bože Otaca naših, … Continue reading U SVJETLOSTI TVOJOJ VIDIMO SVJETLOST – Večernja molitva