Molitva je spoznaja Boga

Je li moguća spoznaja Boga? Naravno da ga u potpunosti nikada nećemo na zemlji spoznati, ali Bog nam se dovoljno otkrio, što po svojoj riječi, a ponajviše u Kristu, da ga spoznajemo iz dana u dan. Molitva nije tek neka duhovna vježba koju izvode kršćani. Niti je traženje milostinje od Boga. Molitva je traženje da upoznamo Boga. To je traženje Boga cijelim srcem. Vidi i … Continue reading Molitva je spoznaja Boga

Spoznaja Boga i spoznaja samoga sebe

I.i.1.   Sva mudrost koju posjedujemo, koju smatramo istinskom i postojanom mudrošću, sastoji se u načelu iz dva dijela; spoznaje Boga i spoznaje samoga sebe. lako su ta dva dijela po mnogo čemu povezana, teško je otkriti koji od njih prethodi, a koji je posljedica. Jer najprije, nijedan čovjek ne može promotriti samoga sebe, a da svoje misli odmah ne usmjeri prema Bogu u kojemu „Živi … Continue reading Spoznaja Boga i spoznaja samoga sebe

Molitva za spoznaju Boga

Molitva za spoznaju Boga. Molitva nije samo “moljakanje”, traženje nečega od Boga, religijski obred ili vjerska dužnost. Molitva je traganje za Bogom, čežnja za Bogom, spoznaja Boga. Prorok Hošea nam kaže: “Težimo da upoznamo Jahvu: k’o zora pouzdan mu dolazak. On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju.” (Hošea 6,3). Krist je došao među nas ljude kako bi nam približio … Continue reading Molitva za spoznaju Boga

Tri koraka kako možemo svakodnevno upoznavati Boga

„Težimo da upoznamo Gospodina: kao zora pouzdan mu dolazak. On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju.“ Hošea 6,3 Mislimo li da sve znamo o Bogu? Ili da Boga potpuno poznajemo? Niti sve o njemu znamo niti ga dovoljno poznajemo. Onoliko koliko nam je potrebno za spasenje spoznali smo iz Božje riječi. Upoznali smo Krista kao Spasitelja. No, to nije … Continue reading Tri koraka kako možemo svakodnevno upoznavati Boga

close up of paper against black background

Spoznajmo Boga

Isusovo javno djelovanje, odnosno naviještanje Riječi Božje vodilo ga je diljem židovskih krajeva. Zbog Blagdana sjenica mnogobrojni Židovi išli su prema Jeruzalemu. Blagdan sjenica bio je radostan blagdan koji je podsjećao Židove na prvi izlazak iz ropstva i njegovo lutanje pustinjom. Na taj blagdan Židovi su punih sedam dana radosno Bogu iskazivali zahvalu za plodove zemlje na kraju žetve. Slavilo se, plesalo, pjevalo Bogu pjevajući … Continue reading Spoznajmo Boga