Sve radimo u ime Isusa Krista

Danas, vidiš, polako dolaze europski običaji k nama i mnogi su pristojni samo zato što to zahtijevaju pravila lijepog ponašanja. A trebali bismo sve što činimo, činiti u ime Krista, uvijek imati u vidu da nas Krist promatra, nadzire i da u središtu svakog našeg pokreta bude Krist. Sve što čovjek čini, treba činiti radi Boga. Kad zaboravljamo na Boga ulazi u nas pomisao da … Continue reading Sve radimo u ime Isusa Krista

Gunđanje i zanovijetanje su prokletstvo

Koristi samo nesreći, a s njim se izlazi na kraj samo davanjem slave Bogu. Gunđanje rađa gunđanjem, a slavljenje rađa slavljenjem. Kada čovjek ne gunđa zbog neke teškoće u kojoj se nađe, nego slavi Boga, onda đavao puca od srdžbe i odlazi drugome koji gunđa kako bi mu sve naopako prikazao. Jer što čovjek više gunđa, to se više upropaštava. Ponekad nas “pokvarenjak” (đavao) pokrade … Continue reading Gunđanje i zanovijetanje su prokletstvo

animal bee bloom blooming

Neki su ljudi poput muhe, a neki poput pčele – gdje ti spadaš!

Rekoše mi neki da se sablažnjavaju jer u Crkvi vide mnogo naopakih stvari, a ja sam im rekao: “Ako upitaš muhu ‘Ima li ovdje u okolini cvijeća?’, ona će reći: ‘Ne znam: ali tamo dolje ima mnogo konzervi, smeća, prljavštine’, pa će ti nabrojati sva smetlišta koje je obišla. A ako upitaš pčelu: ‘Jesi li vidjela neku prljavštinu u okolici?’, reći će ti: ‘Prljavštinu? Ne, … Continue reading Neki su ljudi poput muhe, a neki poput pčele – gdje ti spadaš!

O čežnji za molitvom

– Starče, kako se trebam moliti? – Trebaš se osjećati kao malo dijete, a Boga osjećati kao svog Oca i moliti Ga za sve što ti je potrebno. Razgovarajući na taj način s Bogom nećeš se htjeti odvojiti od Njega, jer čovjek samo u Bogu nalazi sigurnost, utjehu, neizrecivu ljubav i božansku nježnost. Molitva je kada stavimo Krista u svoje srce i zavolimo Ga svim … Continue reading O čežnji za molitvom