Boriš li se za Krista ili za Napasnika

Pitao sam jednom nekog čovjeka: “Što si ti, borac za Krista ili borac za Napasnika? Znaš li da postoje borci za Napasnika?” Kršćanin ne treba biti fanatik, već treba voljeti sve ljude. Onaj tko se bez rasuđivanja razbacuje riječima, pa makar bile i ispravne, čini zlo. Poznavao sam jednog pobožnog pisca koji se vjernicima uvijek obraćao vrlo grubim jezikom, koji je, međutim, tako duboko prodirao … Continue reading Boriš li se za Krista ili za Napasnika

Sve radimo u ime Isusa Krista

Danas, vidiš, polako dolaze europski običaji k nama i mnogi su pristojni samo zato što to zahtijevaju pravila lijepog ponašanja. A trebali bismo sve što činimo, činiti u ime Krista, uvijek imati u vidu da nas Krist promatra, nadzire i da u središtu svakog našeg pokreta bude Krist. Sve što čovjek čini, treba činiti radi Boga. Kad zaboravljamo na Boga ulazi u nas pomisao da … Continue reading Sve radimo u ime Isusa Krista

Gunđanje i zanovijetanje su prokletstvo

Koristi samo nesreći, a s njim se izlazi na kraj samo davanjem slave Bogu. Gunđanje rađa gunđanjem, a slavljenje rađa slavljenjem. Kada čovjek ne gunđa zbog neke teškoće u kojoj se nađe, nego slavi Boga, onda đavao puca od srdžbe i odlazi drugome koji gunđa kako bi mu sve naopako prikazao. Jer što čovjek više gunđa, to se više upropaštava. Ponekad nas “pokvarenjak” (đavao) pokrade … Continue reading Gunđanje i zanovijetanje su prokletstvo

animal bee bloom blooming

Neki su ljudi poput muhe, a neki poput pčele (starac Pajsije)

Starac Pajsije na poučan način govori o prigovaranju odnosno gunđanju. Rekoše mi neki da se sablažnjavaju jer u Crkvi vide mnogo naopakih stvari, a ja sam im rekao: “Ako upitaš muhu ‘Ima li ovdje u okolini cvijeća?’, ona će reći: ‘Ne znam: ali tamo dolje ima mnogo konzervi, smeća, prljavštine’, pa će ti nabrojati sva smetlišta koje je obišla. A ako upitaš pčelu: ‘Jesi li … Continue reading Neki su ljudi poput muhe, a neki poput pčele (starac Pajsije)

Starac Pajsije: O čežnji za molitvom

Starac Pajsije odgovara na pitanje o molitvi. – Starče, kako se trebam moliti? – Trebaš se osjećati kao malo dijete, a Boga osjećati kao svog Oca i moliti Ga za sve što ti je potrebno. Razgovarajući na taj način s Bogom nećeš se htjeti odvojiti od Njega, jer čovjek samo u Bogu nalazi sigurnost, utjehu, neizrecivu ljubav i božansku nježnost. Molitva je kada stavimo Krista … Continue reading Starac Pajsije: O čežnji za molitvom