KONFIRMACIJA U SUZI

U nedjelju, 13. svibnja 2018. u Reformatskoj crkvenoj općini Suza (župa Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj) konfirmirano je dvoje mladih, novih članova ove župe.  Bogoslužje i obred konfirmacije predvodio je župnik  Reformatske crkvene općine Suza, Đuro Varga. Prigodna homilija održana je na temelju 2 Tim 4,11, kojom se ohrabrilo novokonfirmirane da nasljeduju Krista. U Suzi je običaj da mladi nakon sedmog razreda Osnovne škole pristupaju konfirmaciji. … Continue reading KONFIRMACIJA U SUZI