view of pagoda against blue sky

Je li isti Bog u svim religijama?

“Ruža je ruža”. Ova izreka potvrđuje izreku da je ruža pod bilo kojim drugim imenom ipak ruža. Ideja je da suština ruže nije uvjetovana imenom koje joj se pridaje. Njena res, a ne nomina, određuje što ona jest. U različitim jezicima, isti cvijet je poznat pod različitim imenima, ali to je još uvijek isti cvijet. Kad ovu ideju primijenimo na teologiju, stvari postaju malo kompliciranije. … Continue reading Je li isti Bog u svim religijama?

Biblijska čitanja i jutarnja molitva (Nedjelja sv. Trojstva)

Molitva dana: Svemogući vječni Bože, ti si nama, slugama svojim, udijelio milost da ispovijedanjem prave vjere priznajemo slavu vječnoga Trojstva i da u moći Božanskog Veličanstva častimo Jedinstvo; usrdno te molimo da nas uzdržiš postojane u toj vjeri i bogoštovlju, i na koncu nas uvedeš u promatranje tebe, Oče, u tvome jedinstvu i vječnoj slavi, koji sa Sinom i Duhom Svetim živiš i kraljuješ, jedan … Continue reading Biblijska čitanja i jutarnja molitva (Nedjelja sv. Trojstva)

Atanazijevo vjerovanje

Atanazijevo vjerovanje iz 5. stoljeća naziva se po Atanaziju Aleksandrijskom (Velikom). Atanazije Aleksandrijski je crkveni otac rođen u Aleksandriji oko 295. Umro je također u Aleksandriji 2. 5. 373. godine te se na današnji dan Crkva spominje ovoga velikoga učitelja. On je jedna od najpoznatijih ličnosti ranoga kršćanstva a nazvan je i “ocem pravovjerja” (Pater orthodoxiae). U mladosti bio je učenik pustinjaka sv. Antuna Velikog … Continue reading Atanazijevo vjerovanje

Je li Bog Biblije otkriven kao trojedini Bog?

Nedjelja sv. Trojstva Molitva dana: Svemogući vječni Bože, ti si nama, slugama svojim,udijelio milost da ispovijedanjem prave vjere priznajemoslavu vječnoga Trojstva i da u moći Božanskog Veličanstvačastimo Jedinstvo; usrdno te molimo da nas uzdržišpostojane u toj vjeri i bogoštovlju, i na koncu nas uvedeš upromatranje tebe, Oče, u tvome jedinstvu i vječnoj slavi,koji sa Sinom i Duhom Svetim živiš i kraljuješ, jedan Bog,u sve vijeke … Continue reading Je li Bog Biblije otkriven kao trojedini Bog?

39 članaka vjere (1): “O vjerovanju u Sveto Trojstvo”

Kako nam 39 članaka vjere predstavlja Sveto Trojstvo? Trideset i devet članaka vjere temeljni je doktrinarni dokument Anglikanske crkve. Glavni mu je autor nadbiskup canterburya Thomas Cranmer. Prvi je put u obliku trideset i devet članaka objavljen 1563. Članci su prihvaćeni od Engleskog parlamenta 1571. godine. Ovdje donosimo revidirano izdanje prihvaćeno na Konvenciji Protestantske episkopalne crkve održane 12. rujna 1801., a potvrđeno i od Reformirane … Continue reading 39 članaka vjere (1): “O vjerovanju u Sveto Trojstvo”