DRUGO LICE JEDNOG: TELO KAO DISTINKCIJA I SINTEZA U ESTETICI VASKRSLOSTI (1)

AUTOR: Sergej Beuk, teolog Napomena: Rad je izvorno objavljen u časopisu „Kultura” br.167/2020 a na stranicama Informativne protestantske agencije bit će objavljen po poglavljima. Također ga prenosimo izvorno na jeziku objave. Problem vaskrsenja tela bio je i ostao ugaoni kamen hrišćanske vere i nade, ali i tačka različitih doktrinarnih stavova koji su obeležili celokupnu istoriju hrišćanstva. U radu smo pokušali da iz više uglova osvetlimo … Continue reading DRUGO LICE JEDNOG: TELO KAO DISTINKCIJA I SINTEZA U ESTETICI VASKRSLOSTI (1)