“Propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.” (Večernja molitva)

BIBLIJSKO ČITANJE Marko 16, 9-15 Isus, uskrsnuvši rano prvog dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni iz koje bijaše istjerao sedam zloduha. Ona ode i dojavi njegovima, tužnima i zaplakanima. Kad su oni čuli da je živ i da ga je ona vidjela, ne povjerovaše. Nakon toga ukaza se u drugome obličju dvojici od njih na putu dok su išli u selo. I oni … Continue reading “Propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.” (Večernja molitva)

“Ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo” (Jutarnja molitva)

BIBLIJSKA ČITANJA Djela apostolska 4, 13-21 U one dane: Kad glavari, starješine i pismoznanci vidješe neustrašivost Petrovu i Ivanovu, a znajući da su to ljudi nepismeni i neuki, bijahu u čudu; znali su ih, da bijahu s Isusom, ali videći gdje s njima stoji izliječeni čovjek, nisu mogli ništa protusloviti. Stoga zapovjediše da izađu iz vijećnice pa stadoše raspravljati: »Što ćemo s tim ljudima? Ta … Continue reading “Ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo” (Jutarnja molitva)