Kolekte, epistole i evanđelja za adventsko razdoblje (BCP 1662)

Ovdje donosimo kolekte (zborne molitve ili molitve dana), epistole (poslanice) i evanđelja za adventsko razdoblje, sukladno lekcionaru Knjige zajedničkih molitava (Book of Common Prayer) 1662. Prva nedjelja adventa Kolekta Svemogući Bože, udijeli nam svoju milost da odbacimo djela tame. U ovom smrtnom životu, u koji je s velikomponiznošću k nama došao Sin tvoj Isus Krist, zakrili nas štitom svojega svjetla, da u posljednji dan, kada … Continue reading Kolekte, epistole i evanđelja za adventsko razdoblje (BCP 1662)