U BUDUĆNOST S VJEROM U BOGA

Posljednji dani na mnogo su načina mračni. Zločin se diže do neba; šokantan nemoral i pokvarenost otkrivaju se jednako na visokim kao i niskim mjestima; nasilje postaje sve smrtonosnije i povlači za sobom i mlađe počinitelje i žrtve; obitelji se raspadaju u alarmantnoj stopi; zlostavljanje djece prije i nakon rođenja postaje sve bezdušnije; antibožji duh sve je odvratniji, glasniji i rašireniji; u mnoge crkve u … Continue reading U BUDUĆNOST S VJEROM U BOGA