bench light man people

KAKVO NAM JE POKAJANJE POTREBNO ZA ŽIVOT VJEČNI?

O pokajanju koje vodi u život vječni govori nam   Westminstersko vjeroispovijedanje (reformacijski spis iz 17. stoljeća) u 15. poglavlju: O pokajanju koje vodi u život I. Pokajanje koje vodi u život jest evanđeoski milosni dar, i taj bi nauk svaki propovjednik evanđelja trebao propovijedati jednako kao i vjeru u Krista. II. Pokajanjem grješnik, koji ne vidi i ne osjeća opasnost, prljavštinu i odvratnost svojih grijeha, a … Continue reading KAKVO NAM JE POKAJANJE POTREBNO ZA ŽIVOT VJEČNI?

ŠTO ZNAČI DA JE KRIST NAŠ POSREDNIK PRED BOGOM?

O Kristovom posredništvu govori nam   Westminstersko vjeroispovijedanje (reformacijski spis iz 17. stoljeća) u 8. poglavlju: I. Svidjelo se Bogu da u svome vječnom naumu odabere i pošalje Gospodina Isusa Krista, svoga jedinorođenoga Sina, da bude Posrednik između Boga i ljudi, da bude Prorok, Svećenik i Kralj, Glava i Spasitelj svoje Crkve, baštinik svega i Sudac svijetu. Njemu je Bog dao svoj narod da budu njegovo potomstvo, … Continue reading ŠTO ZNAČI DA JE KRIST NAŠ POSREDNIK PRED BOGOM?

KAKO BOG ČINI SAVEZ S ČOVJEKOM?

O savezu između Boga i čovjeka govori nam   Westminstersko vjeroispovijedanje (reformacijski spis iz 17. stoljeća) u 7. poglavlju: O Božjem savezu s čovjekom I. Premda sva razumna bića duguju poslušnost Bogu kao svome Stvoritelju, udaljenost između Boga i čovjeka toliko je ogromna da niti jedno stvorenje ne može uživati blagoslov i nagradu u Bogu. To je jedino moguće dobrohotnošću Božje volje, što je on i očitovao … Continue reading KAKO BOG ČINI SAVEZ S ČOVJEKOM?

TKO SU SVETI U KRISTU?

Biblija naziva svetima sve one koji su milošću Božjom spašeni i vjerom opravdani te pozvani na sveti kršćanski život. O svetosti sjedinjenih s Kristom govor nam Westminstersko vjeroispovijedanje u 26. poglavlju: Svi sveti koji su po Duhu Svetome i po vjeri sjedinjeni s Isusom Kristom, koji je njihova glava, uživaju u zajedništvu s njime u njegovim milosnim darima, patnji, smrti, uskrsnuću i slavi. Sjedinjeni jedan … Continue reading TKO SU SVETI U KRISTU?

ŠTO ZNAČI DA SMO POSINJENI U KRISTU?

U vrijeme kada se često čuje kako su svi ljudi djeca Božja, zanimljivo je vidjeti što Biblija o tome govori i kako reformacijski spisi govore o posinjenju. Ivanovo evanđelje vrlo jasno naglašava da je potrebno ispuniti uvijete da bi smo bili posinjeni i time postali djeca Božja. Dakle, trebamo “primiti Krista” zatim “vjerovati u njegovo ime” te biti “rođeni od Boga (nanovorođenje)”. “A onima koji … Continue reading ŠTO ZNAČI DA SMO POSINJENI U KRISTU?

Što reformacijska vjeroispovijedanja govore o stanju čovjeka nakon smrti?

Rimokatolici i protestanti se u pojedinim teološkim pitanjima razilaze, pa tako i po pitanju stanja nakon smrti. Rimokatolici vjeruju u raj, pakao i čistilište, dok protestanti vjeruju da nakon smrti postoje samo dva stanja: raj i pakao. Ukratko, rimokatolici čistilištem smatraju  privremeno mjesto gdje odlaze samo vjernici koji su umrli u stanju milosti ali  trebaju upotpuniti proces posvećenja pročišćenjem u ognju čistilišta. Taj oganj ih … Continue reading Što reformacijska vjeroispovijedanja govore o stanju čovjeka nakon smrti?

ZNAŠ LI ŠTO JE SIGURNOST SPASENJA? Evo što o tome kaže Westminstersko vjeroispovijedanje

Sigurnost spasenja jest specifičnost protestantizma, posebice reformirane teologije.  No, što doista znači imati sigurnost spasenja? Jedni vjeruju da imati sigurnost znači kako vjernik u Krista spasenje nikada ne može izgubiti, drugi vjeruju da vjernik u Krista može i otpasti od njega te time izgubiti spasenje. Dobro je vidjeti što su o ovoj temi govorili reformatori, odnosno rana protestantska vjeroispovijedanja. Evo što o tome kaže   Westminstersko … Continue reading ZNAŠ LI ŠTO JE SIGURNOST SPASENJA? Evo što o tome kaže Westminstersko vjeroispovijedanje

PROTESTANTSKE KONFESIJE – Westminstersko vjeroispovijedanje i katekizmi

Westminstersko vjeroispovijedanje, te westminsterski Veliki i Mali katekizam,  reformirani su doktrinarni spisi nastali u Engleskoj u 17. stoljeću. Ovi su spisi postali doktrinarni standardi reformiranih crkava, koje su se zbog prezbiterijalnog sustava upravljanja nazvale prezbiterijanskim kako u Britaniji tako i u Americi. Crkva Engleske (Anglikanska crkva), od svoga osamostaljenja od Rimske crkve, prolazila je kroz različita povijesna, organizacijska, teološka i druga razdoblja svoga djelovanja. Na … Continue reading PROTESTANTSKE KONFESIJE – Westminstersko vjeroispovijedanje i katekizmi