JE LI KORIŠTENJE KRISTALA U LIJEČENJU OKULTIZAM?

Mnogi smatraju da kristali imaju tajanstvenu moć koja se može koristiti za iscjeljenja. Neki vjeruju da kristali mogu poticati duhovni napredak i da izazivaju pozitivne promjene u životu. Je li ispravno aktivno se uključiti u liječenje kristalima i korištenje moći kristala? Što o tome kaže Biblija? Nema sumnje da su kristali lijepi jer ih je stvorio Bog. Dijelovi Božjeg slavnog nebeskog grada, Novog Jeruzalema, bit … Continue reading JE LI KORIŠTENJE KRISTALA U LIJEČENJU OKULTIZAM?