JE LI KORIŠTENJE KRISTALA U LIJEČENJU OKULTIZAM?

Mnogi smatraju da kristali imaju tajanstvenu moć koja se može koristiti za iscjeljenja. Neki vjeruju da kristali mogu poticati duhovni napredak i da izazivaju pozitivne promjene u životu. Je li ispravno aktivno se uključiti u liječenje kristalima i korištenje moći kristala? Što o tome kaže Biblija? Nema sumnje da su kristali lijepi jer ih je stvorio Bog. Dijelovi Božjeg slavnog nebeskog grada, Novog Jeruzalema, bit će sagrađeni od kristala.

U Bibliji piše: ”Sav u slavi Božjoj, blistav poput dragoga kamena, kamena slična kristalnom jaspisu. … Zidine su gradske sagrađene od jaspisa, a sam grad od čistoga zlata, slična čistu staklu. Temelji su gradskih zidina urešeni svakovrsnim dragim kamenjem: prvi je temelj od jaspisa, drugi od safira, treći od kalcedona, četvrti od smaragda, peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od krizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od krizopraza, jedanaesti od hijacinta, dvanaesti od ametista.” (Otkrivenje 21,11.18-20 JB)

Kad razmišljamo o prikladnosti uporabe kristala u svrhu liječenja, važno je da budemo svjesni činjenice da je većina stručnjaka koji promiču liječenje kristalima upleteno u okultizam. Riječ ”okultno” znači ”skriveno”. Okultizam se bavi proučavanjem i korištenjem natprirodnih utjecaja, sila i pojava koje su inače skrivene od normalnih tjelesnih osjetila i obično se smatra da potječu izvan područja tradicionalnog znanstvenog promatranja. Okultisti vjeruju da su ljudska bića, i svijet u kojemu živimo, prožeta nevidljivim mističnim energijama. Oni vjeruju da se ove energije mogu skupiti i usmjeriti na ”sveto kamenje” kao što su kristali i drugi talismani, pa mogu dovesti do tjelesnog ozdravljenja i duhovnog prosvjetljenja. Osim što se bavi snagom kristala, okultizam je povezan s drugim mističnim elementima kao što su astrologija, numerologija, vračanje, tarot karte, liječenje od strane medija, kanaliziranje duhova, istočnjačke religije, obredna magija i čarobnjaštvo.

Što Bog govori o bavljenje okultizmom? Prije nego što su ušli u Obećanu zemlju, u Kanaan, Bog je upozorio Izraelce da se ne bave okultnim. U Bibliji piše: ”Kad uđeš u zemlju koju ti daje Jahve, Bog tvoj, nemoj se priučavati na odvratne čine onih naroda. Neka se kod tebe ne nađe nitko tko bi kroz oganj gonio svoga sina ili svoju kćer; tko bi se bavio gatanjem, čaranjem, vračanjem i čarobnjaštvom; nitko tko bi bajao, zazivao duhove i duše predaka ili se obraćao na pokojnike. Jer tko god takvo što čini gadi se Jahvi.” (Ponovljeni zakon 18,9-12 JB)

Upotreba ¨svetog kamenja¨ za mistične namjene bila je uobičajena među poganskim narodima u biblijskim zemljama. Ove amajlije izrađivane su u obliku malih privjesaka pričvršćeni za ogrlicu ili narukvicu. Ljudi su ih nosili kako bi se zaštitili od negativnih energija, od zla i povrede, a i zato da im donose sreću. Bog je ozbiljno opomenuo lažne proročice u Izraelu, koje su u otpalom stanju usvojile poganske običaje nošenja amajlija. U Bibliji piše: ”Ovako govori Jahve Gospod: ‘Jao onima koje vezu poveze za svačije ruke i koje prave prijevjese za glave svake veličine da ulove duše! Mislite li uloviti sve duše mojega naroda a svoje duše sačuvati žive?’ … Zato ovako govori Jahve Gospod: ‘Evo me protiv vaših poveza kojima lovite duše kao ptice! Rastrgat ću sve to na vašim rukama i oslobodit ću duše koje time hvatate kao ptice! Poderat ću vaše prijevjese i oslobodit ću svoj narod da ne bude više plijen vaših ruku. I znat ćete da sam ja Jahve!”’ (Ezekiel 13,18.20.21 JB)
Biblija smatra uporabu amajlija oblikom poganske magije. Suvremeni zastupnici energije kristala smatraju liječenje kristalima ”bijelom magijom”. Okultna magija može ponekad izazvati spektakularne prikaze energije. Takvi su slučajevi opisani u Bibliji. Na primjer u Izlasku 7,10-12. Dođu Mojsije i Aron pred faraona i učine kako im je Jahve naredio. Aron baci pred faraona i njegove službenike svoj štap, koji se pretvori u zmiju. Zovne faraon mudrace i vračare. I zaista, egipatski vračari svojim vračanjem učine isto: svaki baci svoj štap, koji se pretvori u zmiju. Ali Aronov štap proguta njihove štapove.” (JB) Iz opisa dva druga čuda koja su izvršili faraonovi vračari znamo da su se koristili okultnim silama, a ne iluzionizmom.

Čuda, znakovi i znamenja mogu često biti Sotonino djelo. U Bibliji piše: ”Dolazak Bezbožnika bit će, dakako, uz suradnju Sotone popraćen svakovrsnim silnim djelima, varavim čudesnim znakovima i svakovrsnim pokvarenim zavođenjem, namijenjenim onima koji propadaju za kaznu što nisu prihvatili ljubav prema istini da bi se tako spasili.” (2. Solunjanima 2,9.10 KS) Pod zapoviješću Sotone i njegovih pomagača zli duhovi čine ove čudesne znakove. U Otkrivenju 16,13 i 14 piše: ”I vidjeh kako iz Zmajevih usta i iz usta Zvijeri, i iz usta lažnoga proroka izlaze tri nečista duha kao žabe. To su naime đavolski duhovi koji čine znakove, i izlaze da skupe kraljeve svega svijeta na boj za veliki dan Svemogućega Boga.” (ŠA) Duhovi su inače anđeoska bića: ”Zar nisu svi (anđeli) službujući duhovi što se običavaju slati da služe onima koji imaju baštiniti spasenje?” (Hebrejima 1,14 KS)

Okultna magija je postojala i za vrijeme prve Crkve. U Bibliji piše: Čovjek se neki, imenom Šimun, u gradu već duže bavio čarobnjaštvom i opčaravao narod tvrdeći da je neki veliki. Priklanjalo mu se sve, malo i veliko, te govorilo: ‘Ovaj je Snaga Božja, zvana Velika.’ A priklanjahu mu se jer ih je duže vremena opčaravao svojim vradžbinama. Ali kad povjerovaše Filipu koji navješćivaše evanđelje o kraljevstvu Božjemu i o imenu Isusa Krista, krštavahu se – muževi i žene. Povjerova i Šimun te se krsti i osta uz Filipa: bio je zanesen promatrajući znamenja i čudesa koja su se događala.” (Djela 8,9-13 JB)

Šimun je uskoro otkrio da je Božja sila veća od okultne sile i da pravo ozdravljenje dolazi od Gospodina. U Bibliji piše: ”Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i ne zaboravi dobročinstva njegova: on ti otpušta sve grijehe tvoje, on iscjeljuje sve slabosti tvoje; on ti od propasti čuva život, kruni te dobrotom i ljubavlju.” (Psalam 103,2-4 JB)
Za vrijeme prve Crkve u Efezu su osobe koje su se bavile okultizmom upoznale Evanđelje zahvaljujući radu apostola Pavla. Ovi su se ljudi obratili i uništili svoje okultističke knjige. U Bibliji piše: ” …te se stade veličati ime Gospodina Isusa. Mnogi pak od onih koji su povjerovali dolazili su ispovijedati i očitovati svoja djela. I podosta onih koji su se bavili praznovjerjem donosili su knjige i spaljivali ih pred svima. Procijeniše ih te nađoše da vrijede pedeset tisuća srebrnjaka.” (Djela 19,17-19 JB)

Prigodom Isusova drugog dolaska onima koji se bave okultizmom bit će zabranjen ulazak u slavni Novi Jeruzalem. U Bibliji piše: ”Blago onima koji peru svoje haljine tako da dobiju pravo na stablo života i da mogu ući u grad na vrata! Vani ostaju psi i vračari, bludnici i ubojice, idolopoklonici i svi koji ljube i govore laž.” (Otkrivenje 22,14.15 KS)

Budući da neće baštiniti vječni život, oni koji se bave magijom, bit će nažalost osuđeni na vječnu smrt. U Otkrivenju 21,2.7.8 piše: ”I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. … To će biti baština pobjednikova. I ja ću njemu biti Bog, a on meni sin. Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.” (JB)

Izvor: Biblija govori

Odgovori