“Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć” – Tumačenje Molitve Gospodnje

Doksologija (slavoslovlje)  na kraju Očenaša glasi: “Jer Tvoje je kraljevstvo, i slava i moć u vjekove. Amen.”

„Jahve u nebu postavi prijestolje svoje, i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća.“ (Psalam 103, 19)

Molitvu Gospodnju završavamo doksologijom (slavoslovljem) koja glasi: “Jer Tvoje je kraljevstvo, i slava i moć u vjekove. Amen.”

U Rimokatoličkoj i pravoslavnoj tradiciji sedmom prošnjom “Nego izbavi nas od zla”, završava Molitva Gospodnja. U Rimokatoličkoj tradiciji, za vrijeme mise, svećenik nakon zadnje prošnje izgovara: “Izbavi nas, Molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću tvoga milosrđa budemo i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu: dolazak Spasitelja našega Isusa Krista”, nakon čega narod izgovara “Jer tvoje je kraljevstvo, i slava i moć u vjekove. Amen.” U Pravoslavnoj liturgiji, nakon što narod izmoli Očenaš, svećenik u oltaru pjeva doksologiju: Jer tvoje je kraljevstvo i sila i slava, Oca i Sina Svetoga Duha, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amen.

U Protestantskoj tradiciji doksologija se redovito izgovara u Očenašu. Luther je, doduše ne tumači u svome Velikom i Malom katekizmu, no kod Calvina se nalazi, kao i u drugim protestantskim konfesijama.

Doksologiju ne nalazimo u evanđeoskom tekstu. Ona je molitva Crkve i nalazimo je vrlo rano u liturgijskim tekstovima. U kraćem obliku nalazimo je u ranome spisu Didache (Jer tvoja je moć i slava u vjekove) a kasniji spis, Apostolske uredbe dodaje na početku “Jer tvoje je Kraljevstvo…”

Doksologija
Foto: Pixabay

Katekizam Biti kršćanin u 221. odgovoru kaže da se doksologijom “Crkva raduje što Bog može ispuniti njene zahtjeve, jer on već vlada nad čitavim stvorenjem provodeći svoju svetu volju te je kao sveti slavljen i na zemlji i u nebu.”

Westminsterski Veliki katekizam u 196 odgovoru kaže kako nas doksologija uči da “…svoje prošnje pojačamo onim razlozima koji nemaju snagu u nama, niti u kojem drugom stvorenju, nego u Bogu; uči nas da svojim prošnjama pridodamo zahvale, pripisujući jedino Bogu vječnu suverenost, svemoćnost i slavno veličanstvo…”

Doksologija – slavlje zemaljske i nebeske crkve

Nadalje, budući da je slavljenje Boga stvarnost ne samo zemaljske, već i nebeske Crkve, ovom doksologijom Crkva se pridružuje nebeskoj pjesmi slavljenja koja nam je opisana u Otkrivenju 15, 3-4).

Tvoje je kraljevstvo – Molili smo “Dođi kraljevstvo tvoje”, a sada ispovijedamo da je Bog kralj, da su nebo i zemlja Njegovi, da je sadašnja i konačna apsolutna vladavina Njegova. Sve što molimo jest u vlasti suverenoga ali i dobroga Kralja.

I slava – Molili smo “Sveti se ime Tvoje”, a sada ispovijedamo Njegovu slavu, Njegovo veličanstvo. Njemu I samo Njemu jedino pripada slava. U ovome kontekstu slavu Božju možemo razumjeti I kao Njegovu prisutnost. On nije dalek i udaljen u našim molitvama. Prisutan, je, blizu je, čuje i djelovat će uvijek za naše dobro.

I moć – Molili smo “Budi volja tvoja” a sada ispovijedamo vjeru u Njegovu moć. Možemo biti mirni, sigurni i uvjereni da će naše molitve biti uslišane jer onaj kome se obraćamo u molitvi ima neograničenu i neprolaznu moć. On je ne koristi kako to čine moćnici ovoga svijeta, već je Njegova moć izraz i Njegove neprolazne ljubavi prema nama.
U vjekove – Njegov Kraljevstvo, slava i moć su neprolazni. Naše molitve upravljamo moćnom ali i vječnom Kralju.

Amen – što znači Neka tako bude, mi molimo da se naše molitve ostvare. Isto tako, izgovarajući Amen mi potvrđujemo svoju vjeru da će doista biti tako.

Pomolimo se:
Oče naš, u našoj molitvi ne oslanjamo se na svoju snagu već na Tvoju suverenost, Tvoju slavu i Tvoju moć. Neka sve naše molitve budu uslišane, sukladno Tvojoj volji. Znajući da su naše molitve upravljene vječnom dobru, vjerujemo I potvrđujemo da će tako i biti. Po Kristu našem Gospodinu molimo Amen.

Autor: Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link.

Povezani članci:

Zašto Boga nazivamo Ocem? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Što to znači da je Bog na nebesima? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Kako svetimo ime Božje? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Što je kraljevstvo Božje? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Što je volja Božja? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Što je kruh svagdanji? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Kako nam Bog otpušta grijehe? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Dopušta li Bog napasti odnosno kušnje u našem životu? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Bog je izbavitelj od Zloga – Tumačenje Molitve Gospodnje

Odgovori