POLA MILENIJA OD TRI KLJUČNA DJELA MARTINA LUTHERA

Ove godine se obilježava točno pet stotina godina od objavljivanja tri velika djela Martina Luthera koja su dovela do njegovog konačnog raskida s Rimskom crkvom.

Objavljivanje 95 teza 1517. godine, bilo je naime tek početak rasprava i procesa koji je sve više produbljivao jaz između Luthera i njegovih pristalica s jedne, te pripadnika visokog klera Rimokatoličke crkve s druge strane.

Pratite nas na fb stranici HORIZONTI VJERE

Luther sa svoja tri spisa napisana 1520. jedan za drugim, uspio za obnovu Crkve i njenog nauka pridobiti i veliki dio pripadnika njemačkog plemstva, kao i klera i teologa te ih mobilizirati za pokret koji će s vremenom postati poznat kao: Protestantska reformacija.
Bili su to spisi : „Babilonsko sužanjstvo Crkve“ (Die babylonische Gefangenschaft der Kirche), zatim „Kršćanskom plemstvu njemačke nacije“ (An den christlichen Adel deutscher Nation) i „O slobodi kršćanina“( Von der Freiheit eines Christenmenschen).
U navedenim spisima Luther proširuje svoj temeljni teološki nauk o čovjekovom opravdanju vjerom u Isusa Krista. Po njemu opravdanjem vjerom za vjernika počinje put u slobodu kršćanskog života. Ta sloboda se pak praktično očituje u svakodnevnom osobnom i društvenom životu, moralu i etici.

Pratite nas na instagramu

S druge strane je tadašnja Crkva kao institucija, po Lutheru postala toliko korumpirana da je bila potrebna i intervencija svjetovnih vlasti (plemstva) kako bi se preustrojila i ponovno vratila svom prvotnom poslanju i navještanju istine evanđelja. Spisi dodatno odgovaraju na i danas aktualna vjerska i crkvena pitanja:
  • Tko ima vlast i posljednju riječ pri tumačenju Svetog Pisma?
  • Na koji način vjernik postaje slobodan?
  • Jesu li pripadnici klera (biskupi, svećenici i redovnici) bliži razumijevanju Boga od ostalog naroda (laika).
  • Je li je Crkvi potrebno sedam sakramenata ?
  • Što je Gospodnja večera (Euharistija) i tko joj i kako sve smije pristupiti?
  • Trebamo li posredstvo svetaca da bi došli Bogu?
  • Kome se vjernik treba više pokoravati (Papi, biskupima, plemstvu ili samo Bogu?)
Na ova i mnoga druga pitanja Luther daje teološki utemeljene ali vrlo jednostavno razumljive odgovore u navedenim spisima iz 1520. godine. Objavom ova tri spisa otvorio se put s kojeg nije više bilo povratka i koji će nakon Sabora u Wormsu 1521. godine, odvesti zapadno kršćanstvo u podjelu koja je primjetna sve do današnjeg dana.
Vatroslav Župančić
Pastor Evangeličko-metodističke crkve 

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link.

Ostali članci s oznakom Martin Luther

Odgovori