Apostolsko vjerovanje (8): “Začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice”

Pred nama je serija razmišljanja o Apostolskom vjerovanju.  Ovoga puta razmišljamo što znači “Začet po Duhu Svetom, rođen od Marije djevice”. Apostolsko vjerovanje nastalo krajem Drugog stoljeća nakon Krista. Naziv “Apostolsko” nije zbog toga što su mu apostoli autori, već zato što je u njemu sažeto vjerovanje kako su ga apostoli primili i prenijeli drugima.Bio je to krsni obrazac ispovjedi vjere (dakle krštenici su njime potvrđivali što doista vjeruju) koji se nastao u Rimu, da bi se kasnije proširio i dalje.

Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.

I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela, i život vječni. Amen

ZAČET PO DUHU SVETOM, ROĐEN OD MARIJE DJEVICE…

Začet po Duhu Svetom

“Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel!” (Iz 7, 14)

Nastavljamo razmišljati o Apostolskom vjerovanju. Govoreći o Kristu, vjerovanje nastavlja: „… koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije djevice“. U Heidelberškom katekizmu u 35. Odgovoru o ovome čitamo:

Da je vječni sin Božji, koji jest i ostaje pravi i vječni Bog primio iz tijela i krvi Djevice Marije djelovanjem Duha Svetoga na sebe pravu ljudsku narav, kako bi bio i pravo sjeme Davidovo, svojoj braći u svemu jednak osim u grijehu.

Biblijsko je učenje da je naš Gospodin Isus Krist rođen od djevice Marije koja rađa Krista a da nije imala tjelesnu vezu sa svojim zaručnikom odnosno suprugom Josipom. Vjerujemo da je „začela po Duhu Svetom“ i da je njezino rođenje Isusa Krista bilo jedinstveno u povijesti ljudskoga roda. Krist je pravi Bog i pravi čovjek.

Vidi i ovo: O Kristu kao pravom čovjeku i pravom Bogu

Njegovo nadnaravno rođenje od Djevice Marije potvrđuje i Njegovo božansko i Njegovo ljudsko podrijetlo. On je pravi Bog i pravi čovjek, potpuni Bog i potpuni čovjek. Nije dio čovjeka i dio Boga niti nekakva mješavina Boga i čovjeka, odnosno niti samo čovjek niti samo Bog, kako su to naučavali neki rani krivovjerci.

Marija nije rodila samo čovjeka već Bogočovjeka. Stoga je ona doista Bogorodica, ona po kojoj se Bog rađa. Krist se po Ocu  rađa u vječnosti a po stvoriteljskoj moći, ili kako to kaže jedna euharistijska molitva: „Snažnom silom Duha Svetoga“ se po Mariji rađa u vremenu.

Katekizam Biti kršćanin u 56. odgovoru  nam pojašnjava ove tvrdnje:

„Isus je potpuno i istinski Bog, i potpuno i istinski čovjek. Božanska i ljudska narav Isusove osobe mogu se razlikovati, ali nikada ne mogu biti odvojene, promijenjene i pomiješane. Sve što Isus čini kao ljudsko biće, on također čini kao Bog; i prije nego što je postao čovjek, on je živio vječno i aktivno u jedinstvu Svetoga Trojstva.“

Krist na sebe uzima pravu ljudsku narav, kako bi bio i pravo sjeme Davidovo, svojoj braći u svemu jednak osim u grijehu. Ivan nam u svojoj prvoj poslanici kaže: «U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe» (1 Iv 4, 10).

Pomolimo se:

Oče nebeski, hvala ti da si svoga Sina poslao da se rodi, živi i umre kao jedan od nas.  Hvala ti što si se po Njemu približio čovjeku i po Njemu pomirio čovjeka sa sobom. Hvala ti za taj predivan dar tvoje milosti po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Autor: Biskup Jasmin Milić

Vidi i ovo: Krist istovremeno i Bog i čovjek

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

Ostale članke na temu Apostolskog vjerovanja vidi ovdje.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori