ŠTO DOISTA PROTESTANTI VJERUJU O VJERI I DOBRIM DJELIMA?

Drugo helvetsko vjerovanje, reformacijski spis iz 16. stoljeća, u 16. poglavlju govori o povezanosti vjere i dobrih djela. Na sustavan način obrazlaže reformacijsko vjerovanje o važnosti dobrih djela kao pokazatelja spasenja. O VJERI I DOBRIM DJELIMA, O NJIHOVOJ NAGRADI I ČOVJEKOVIM ZASLUGAMA ŠTO JE VJERA? Kršćanska vjera nije gledište ili ljudsko uvjerenje, nego najpostojanije povjerenje, čisto ipostojano slaganje uma, pa onda najsigurnije prihvaćanje istine Božje … Continue reading ŠTO DOISTA PROTESTANTI VJERUJU O VJERI I DOBRIM DJELIMA?

JESU LI PROTESTANTI ODBACILI DOBRA DJELA? – Razmatranje 20. članka Augsburškog vjeroispovijedanja

Često se od onih koji ne razumiju reformacijsko učenje o opravdanju vjerom i spasenju po milosti, može čuti kako protestanti smatraju da su djela nebitna, te da se ne treba snažiti činiti ih, budući se njima ne možemo spasiti. Shvaćajući opasnost ovakvog, krivog razumijevanja protestantskog odnosa prema djelima, već su rani reformacijski spisi jasno naglasili što je reformacijsko učenje o dobrim djelima. Tako Augsburško vjeroispovijedanje … Continue reading JESU LI PROTESTANTI ODBACILI DOBRA DJELA? – Razmatranje 20. članka Augsburškog vjeroispovijedanja

DRUGO LICE JEDNOG: TELO KAO DISTINKCIJA I SINTEZA U ESTETICI VASKRSLOSTI (1)

AUTOR: Sergej Beuk, teolog Napomena: Rad je izvorno objavljen u časopisu „Kultura” br.167/2020 a na stranicama Informativne protestantske agencije bit će objavljen po poglavljima. Također ga prenosimo izvorno na jeziku objave. Problem vaskrsenja tela bio je i ostao ugaoni kamen hrišćanske vere i nade, ali i tačka različitih doktrinarnih stavova koji su obeležili celokupnu istoriju hrišćanstva. U radu smo pokušali da iz više uglova osvetlimo … Continue reading DRUGO LICE JEDNOG: TELO KAO DISTINKCIJA I SINTEZA U ESTETICI VASKRSLOSTI (1)

NA KOJI JE NAČIN KRIST PRISUTAN U VEČERI GOSPODNJOJ? – Reformirano gledište

U kom je smislu Krist prisutan u sakramentu Večere Gospodnje? Naime, postoje tri osnovna stajališta o tome kako Krist nije prisutan, kako je Krist fizički prisutan te kako je Krist duhovno prisutan. Krist nije prisutan u sakramentu Ovo se stajalište općenito pripisuje švicarskom reformatoru Zwingliju, iako ono ne odražava njegova najzrelija promišljanja. Prema tom stajalištu, Gospodnja je večera tek znak, jednostavna uspomena i sjećanje na … Continue reading NA KOJI JE NAČIN KRIST PRISUTAN U VEČERI GOSPODNJOJ? – Reformirano gledište

TRI ASPEKTA VEČERE GOSPODNJE

„Večera Gospodnja (Euharistija) nije samo znak međusobne ljubavi kršćana, već sakrament našeg otkupljenja smrću Kristovom. Tako je Večera Gospodnja za one koji je dostojno i pobožno primaju kruh kojeg lomimo – zajedništvo tijela Kristovog, i posvećeni kalež – zajedništvo krvi Kristove. Transsupstancijacija ili preobražaj supstancije kruha i vina u Euharistiji ne može se dokazati u Svetom Pismu, već je u suprotnosti s jasnim riječima Svetog … Continue reading TRI ASPEKTA VEČERE GOSPODNJE

NA KOJI NAČIN UČVRŠĆUJEMO I NJEGUJEMO SIGURNOST SPASENJA?

Biblija potiče vjernike na samoispitivanje i njegovanje sigurnosti upravo zato što su vrlo često slabi u vjeri i ometeni sumnjama koje su ponekad znak pomanjkanja vjere. Ne bi bilo od velikog značaja staviti naglasak na 2 Korinćanima 11,28 jer u tom odlomku apostol ne govori o potrebi ispitivanja prisutnosti ili istinitosti vjere. Njegova glavna želja jest da Korinćani preispitaju svoja srca i stavove o Večeri … Continue reading NA KOJI NAČIN UČVRŠĆUJEMO I NJEGUJEMO SIGURNOST SPASENJA?

MOŽEMO LI IZGUBITI SIGURNOST SPASENJA?

Mi svoju vlastitu sigurnost možemo ojačati ili je, bar na neko vrijeme, posve izgubiti. Mnogo je stvari koje mogu uzrokovati gubitak sigurnosti. Možemo postati i nemarnima. Pozvani smo da budemo uporni u stjecanju sigurnosti i ta je upornost trajno potrebna. Ukoliko postanemo lakomisleni i nemarni prema svojoj sigurnosti u spasenje, lako ćemo je izgubiti. Najveća prijetnja našoj sigurnosti nastaje kad padnemo u neki težak grijeh. … Continue reading MOŽEMO LI IZGUBITI SIGURNOST SPASENJA?

Govori li Hebrejima 6, 4-6 o gubitku spasenja?

Tekst koji je najsporniji u odnosu na nauk o ustrajnosti svetih i koji najasnije upozorava na otpad jest onaj u šestom poglavlju Poslanice Hebrejima. „Zaista, onima koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dar nebeski, i postali dionici Duha Svetoga, i okusili lijepu riječ Božju i snage budućega svijeta, pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božjega i … Continue reading Govori li Hebrejima 6, 4-6 o gubitku spasenja?

ZAŠTO JE ISUS USTANOVIO GOSPODNJU VEČERU NA PASHU?

Benjamin Warfield je napisao: „Ništa nije toliko izvjesno koliko činjenica da je Isus namjerno izabrao pashalnu večeru pri uspostavi sakramenta svoga tijela i krvi.“ Dva ulomka zorno pokazuju da je Isus sa svojim učenicima bio u gornjoj sobi u vrijeme pashalne večere (Mk 14,12; Lk 22,7-8). Isusov naum da poveže novi sakrament sa starozavjetnom predslikom bio je očit. Postoje brojne poveznice između ta dva obreda. … Continue reading ZAŠTO JE ISUS USTANOVIO GOSPODNJU VEČERU NA PASHU?

Što su ključevi Kraljevstva nebeskoga i tko ima vlast opraštati i zadržavati grijehe?

Kako reformacijske crkve gledaju na pitanje autorita posjedovanja ključeva Kraljevstva nebeskoga, te vlasti otpuštanja i zadržavanja grijeha? O tome nam odgovor daju dva povijesna reformacijska spisa iz 16. stoljeća:  HEIDELBERŠKI KATEKIZAM 83. ŠTO SU »KLJUČEVI KRALJEVSTVA«? Propovijedanje evanđelja i kršćanska disciplina. Ova dva sredstva, propovijedanje i disciplina, vjernicima otvaraju, a nevjernicima zatvaraju nebesko kraljevstvo 1. 1. Matej 16, 19 ; Ivan 20, 22–23. 84. KAKO … Continue reading Što su ključevi Kraljevstva nebeskoga i tko ima vlast opraštati i zadržavati grijehe?