cold dark eerie environment

IMA LI PETAK 13. VEZE S EVOM, KAINOM, JUDOM, KRISTOVIM RASPEĆEM?

Danas je petak 13. i sukladno razvijenom i od mnogi prihvaćemom praznovjerju, radi se o nesretnom danu. Štoviše, i sam broj 13. mnogi smatraju nesretnim brojem.

Kada se govori o porijeklu petka 13., postoji vjerovanje da je on nesretan datum jer je upravo na petak 13. Eva pojela zabranjeni plod u Edenu, Kain na ovaj datum ubio brata Abela kao i to da je Noa upregnuo svoju arku toga datuma, a na taj datum, po vjerovanju nekih se srušila i Babilonska kula. Drugi opet smatraju da je tijekom posljednje večere za stolom Juda bio 13. osoba pa je zbog toga broj 13. nesretan. Petak se, po mišljenju istih smatra nesretnim jer je toga dana Isus razapet.

Iako nemožemo sa sigurnošću ustvrditi odakle je nastalo ovo praznovjerje, jedna od teorija tvrdi da je petak 13. na zao glas došao zbog smaknuća vitezova templara. Francuski kralj Filip IV Lijepi u dogovoru s papom Klementom naredio je smaknuća moćnog vojno-redovničkog reda u zoru petka 13. listopada 1307. pod optužbom za herezu. Od tada su templari u znak sjećanja na pogubljene vitezove raširili legendu o petku 13. kao nesretnom danu.

Praznovjerje je, kako i sam naziv kaže, isprazna vjera. Kršćani trebaju biti svjesni da je svaki vid praznovjerja zapravo suprotan Božjoj riječi. Ono nas navodi da sumnjamo u Boga dobra da da vjerujemo u slu sudbinu, nesreću, smrt. Nema nesretnih dana niti nesretnih brojeva. Nesretan je samo onaj dan u kojem ne činimo Božju volju, u kojem se udaljujemo od Boga, u kojem mu ne vjerujemo, već vjerujemo ispraznosti, što je zapravo vrsta okultizma.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori