Naziv kršćanin

Što znači naziv kršćanin? (Heidelberški katekizam 31-32)

Nositi naziv kršćanin više je od nominalne pripadnosti određenoj kršćanskoj zajednici. O tome progovaraju sljedeći članci Heidelberškog katekizma.

Prethodna razmatranja vidi ovdje.

Što znači naziv kršćanin?

naziv kršćanin

31. Zašto ga zovemo «Krist», što znači «pomazanik»?

Jer je određen od Boga Oca i pomazan Svetim Duhom da bude naš glavni prorok i učitelj koji nam savršeno objavljuje tajni savjet i volju Božju za naše izbavljenje; naš jedini visoki svećenik koji nas je oslobodio jednom žrtvom svojega tijela, i koji nas bez prestanka zagovara pred Ocem; i naš vječni kralj koji vlada nama svojom Riječi i Duhom, te koji nas brani i čuva [jača] u slobodi koju je stekao za nas.

Kratko razmatranje:

Naziv Krist nam govori o veoma bitnom aspektu Isusova identiteta. Za Isusa je važno da ga Njegovi sljedbenici prepoznaju kao Krista. Jednom je Isus upitao svoje učenike: «…za koga me držite?» (Mt 16, 15). Šimun Petar mu je odgovorio: «Ti si Krist, Sin Boga živoga!» (Mt 16, 16). Za Isusa je ova Petrova spoznaja veoma bitna. Ona dolazi od Oca nebeskoga. Ovo je zapravo prvo izrečeno vjeroispovijedanje o Kristu. Krist grčki Hristos (Χριστός) znači Mesija odnosno Pomazanik.

Vidi i ovo: Što znači “Ti si Petar stijena?”

U Starome zavjetu čitamo kako su izraelski kraljevi i svećenici bili pomazivani uljem (1 Sam 16, 13; Lev 8, 12). Ulje je simbol Duha Svetoga a pomazanje uljem je bio znak da su pomazani odvojeni za posebnu službu. Uljem se pomazivao Šator sastanka kao i predmeti koji su bili odvojeni za bogoštovnu upotrebu (Lev 8, 10). To je simboliziralo prisutnost Božju u Šatoru.

No, Izrael je iščekivao u nadi Mesiju odnosno Pomazanika koji će biti naročiti vođa i obnovitelj zlatnoga doba u Izraelu. On će donijeti Izraelu samostalnost, i po njemu će proročka obećanja o napretku Izraelske nacije biti ispunjena. Mesija će započeti Božje kraljevstvo. No, problem Izraela je bio u tome što su oni u očekivanom Mesiji vidjeli političkoga osloboditelja pa su u početku i Isusa tako doživljavali.

Vidi i ovo: Koje je značenje naziva Krist?

Atmosfera iščekivanja Mesije koja je vladala u Isusovo vrijeme pogodovala je Isusovoj službi. On je bio svjestan svoga mesijanstva pa je riječi proroka Izaije o dolazećem Pomazaniku primijenio na sebe (Luka 4, 16, 22; Iz 61, 1-3). To je ohrabrilo mnoge da u Isusu vide svoga osloboditelja i revolucionara koji će ih osloboditi tiranije.

Oduševljenje onih koji nisu razumjeli svrhu i narav Isusovog mesijanstva nije dugo trajala. Kad su njihova iščekivanja bila iznevjerena, tražili su Isusovu smrt. Čak ni Isusovi učenici nisu odmah razumjeli pravu narav Njegova mesijanstva.

Prava spoznaja kod učenika dolazi tek nakon izlića Svetoga Duha na dan Pedesetnice. Isus je prorok. Isus je ispunjenje svih starozavjetnih proroka. Isus je je postao naš Veliki svećenik svojim dragovoljnim žrtvovanjem za nas na križu Golgotskom.

Starozavjetna proročanstva o Mesiji upućivala su na to da će mesija biti kralj. . Čitamo u knjizi Postanka 49, 10: «Od Jude žezlo se kraljevsko, ni palica vladalačka od nogu njegovih udaljiti neće dok ne dođe ona kome pripada – kome će se narodi pokoriti».

Vidi i ovo: Krist je prorok, svećenik i Kralj

32. Zašto te nazivaju kršćaninom?

Jer vjerom pripadam Kristu i tako sam sudionik njegovog pomazanja, ispovijedam njegovo ime, predajem mu se kao živa žrtva zahvalnica, u ovom životu borim s dobrom savješću protiv grijeha i zla, i da na kraju za uvijek s Kristom vladam nad svim stvorenjima.

Kratko razmatranje:

Kršćani su dobili ime po Kristu. Prvi puta su ovim imenom nazvani učenici u Antiohiji (Djela 1,26). Kršćansko ime ne znači nominalna pripadnost Kristu već označava onog tko u potpunosti pripada Kristu i slijedi Krista. Kršćanin se na određeni način u svome slijeđenju Krista, sjedinjava s Kristom.

Biti sudionik njegovom pomazanja znači da smo ispunjeni i vođeni Duhom Svetim koji boravi u nama i djeluje po nama (“A vi – Pomazanje koje primiste od njega u vama ostaje i ne treba da vas itko poučava. Nego njegovo vas Pomazanje uči o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono naučilo, ostanite u Njemu.” 1 Iv 2,27).

Onaj tko nosi Kristovo ime treba ga i ispovijedati. To znači da trebamo svjedočimo Krista i riječju i djelom.

Predati se Kristu kao žrtva zahvalnica znači da su naša djela, djela zahvalnosti za njegovu žrtvu koju je dao za nas (“Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje”. Rimljanima 12,1).

Vidi i ovo: Porijeklo naziva kršćanin

Kao što se Krist nama predati u potpunosti, tako i mi trebamo Bogu predati svoje vrijeme, planove i ambicije i sl. Iako smo podložni grijehu, pozvani smo boriti se svakodnevno protiv grijeha u našem životu. Naravno, u toj borbi ne možemo ustrajati sami. Krist je onaj koji je pobjednik nad grijehom u našem životu. Radi toga moramo imati svakodnevno zajedništvo s njim.

Kršćanin pred sobom ima vječnu budućnost. naša ustrajnost u slijeđenju Krista bit će nagrađena kraljevanjem s Kristom u vječnosti.

Molitva:

Hvala ti oče nebeski što si mi otkrio Pomazanika – Mesiju u Kristu. Hvala ti što mogu nositi njegovo ime. Daj da budem dostojan nositelj kršćanskog imena te da svojim riječima i djelima uvijek svjedočim kome pripadam.

I molim te onako kako si me učio moliti:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori