OVO DJECU KRIVO UČE O ANGLIKANIZMU NA KATOLIČKOM VJERONAUKU

Uporno se u udžbenicima rimokatoličkog vjeronauka ali i povijesti navodi kako je reformator Engleske crkve (anglikanske) kralj Henrik VIII. I svima kojima je poznat njegov život, posebno odnos prema ženama, protestantizam u Engleskoj dobija veoma tamnu notu. Je li to i namjera onih koji takve informacije plasiraju u udžbenicima? U udžbeniku katoličkog vjeronauka za drugu razred srednjih škola pod nazivom ODVAŽNI SVJEDOCI, Autora: Viktorija Gadža, … Continue reading OVO DJECU KRIVO UČE O ANGLIKANIZMU NA KATOLIČKOM VJERONAUKU

NAJAVA NOVE KNJIGE: “Priča o nadbiskupu Thomasu Cranmeru” – prvi prijevod Mihaela Starina na hrvatskom

U izdanju Kršćanskog centra “Dobroga Pastira” iz Osijeka (Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH) iz tiska uskoro izlazi prvo izdanje nekog djela Mihaela Starina na hrvatskom jeziku. Radi se o pjesmi pod punim nazivom ” Priča o nadbiskupu Thomasu Cranmeru O njegovoj ustrajnosti u pravoj vjeri, o njemu koji Papino učenje ospori i u Engleskoj od kraljice Marije strašnu smrt doživje”. Ova je znamenitu pjesmu Starin napisao … Continue reading NAJAVA NOVE KNJIGE: “Priča o nadbiskupu Thomasu Cranmeru” – prvi prijevod Mihaela Starina na hrvatskom

HENRIK VIII ILI THOMAS CRANMER? DESET ČINJENICA O REFORMACIJI ENGLESKE CRKVE

Anglikansku crkvu danas čine 39 nacionalnih samostalnih crkava. Iako je Crkva Engleske majka svim Anglikanskim crkvama, ona ipak nije Crkva samo Engleza niti pojam anglikanac danas označava samo Engleze. On se odnosi na jednu od tradicija u kršćanstvu (kao što npr. rimokatolici nisu Rimljani niti su Grkokatolici Grci i sl.). Jedna od uobičajenih zabluda jest da je Crkvu Engleske osnovao okrutni kralj Henrik VIII te … Continue reading HENRIK VIII ILI THOMAS CRANMER? DESET ČINJENICA O REFORMACIJI ENGLESKE CRKVE