Zadovoljština za grijeh

Zadovoljština za grijeh (Heidelberški katekizam 12-15)

Zadovoljština za grijeh ne može biti plaćena od čovjeka. Čovjek je nesposoban sam se izmiriti s Bogom. O tome nam govore sljedeći članci Heidelberškog katekizma.

Prethodna razmatranja vidi ovdje.

ZADOVOLJŠTINA ZA GRIJEH SE NE MOŽE DATI OD ČOVJEKA

Zadovoljština za grijeh

12. Budući da prema Božjem pravednom sudu zaslužujemo vremenitu i vječnu kaznu, kako onda možemo izbjeći ovoj kazni i biti izmireni s bogom?

Božja pravda zahtijeva zadovoljštinu, zato ili mi, ili tko drugi za nas mora dati potpunu zadovoljštinu. Stoga zahtjevi njegove pravde moraju u cijelosti biti plaćeni, ili s nama ili s nekim drugim.

Kratko razmatranje:

U prošlom razmatranju rekli smo da je Bog milostiv i milosrdan ali i pravedan. Njegova pravda zahtijeva zadovoljštinu. Grijeh koji čovjek čini, kršeći moralni zakon Božji, kalja Božju čast kao zakonodavca. Zadovoljština ne može biti djelomična. Ona mora biti adekvatna krivnji koju smo učinili prema Bogu. Zahtjevi zakona u cijelosti moraju biti zadovoljeni.

13. Možemo li mi platiti taj dug? Možemo li mi dati tu zadovoljštinu?

Sigurno ne. Zapravo, mi danomice umnožavamo naš grijeh.

Kratko razmatranje:

Budući da smo grješni, i da, kako kaže katekizam “danomice umnožavamo naš grijeh” sami ne možemo dati adekvatnu zadovoljštinu kojom bi smo zadovoljili pravednost Božju i zahtjeve zakona (“Tvrdokornošću svojom i srcem koje neće obraćenja zgrćeš na se gnjev za Dan gnjeva i objavljenja pravedna suda Boga”. Rimljanima 2,5). Naša grješna narav nam ne dozvoljava da prekinemo s vrijeđanjem Božje pravednosti. Niti imamo što dati kako bi platili dug prema Bogu. Čak ni vlastitim životom ne možemo platiti zadovoljštinu jer ni on nije naš (“Jer, svi su životi moji, kako život očev tako i život sinovlji. I evo, onaj koji zgriješi, taj će umrijeti”. Ezekiel 18, 4). I život Bogu dugujemo. Dakle, ništa ne posjedujemo i ništa ne možemo dati čime bi smo adekvatno zadovoljili Božju pravednost i izbjegli njegov pravedni sud.

14. Može li neko drugo stvorenje dati zadovoljštinu za nas?

Ne. Prije svega, Bog neće kazniti neko drugo stvorenje za ljudsku krivnju. Što više, niti jedno stvorenje ne može nositi težinu vječne Božje srdžbe protiv grijeha, niti osloboditi druge od toga.

Kratko razmatranje:

U Starome zavjetu prinosile su se životinjske žrtve kao zadovoljština za grijehe. No, ni one nisu nisu bile dovoljna zadovoljština. One su bile samo privremena predslika jedine savršene zadovoljštine. No, one ne mogu zadovoljiti vječnu srdžbu Božju. (“Budući da Zakon ima tek sjenu budućih dobara, a ne sam lik zbiljnosti, on uistinu žrtvama koje se – iz godine u godinu iste – neprestano prinose ne može nikada usavršiti one što pristupaju. Ali po njima se iz godine u godinu podsjeća na grijehe. Jer krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha.” Hebrejima 10, 1. 3-4). Ni viša stvorenja od čovjeka (anđeli, arkanđeli, Kerubi, Serafi) ne mogu preuzeti ljudsku krivicu.

15. Onda kakvog posrednika i otkupitelja trebamo?

Takvoga koji je pravi i pravedan čovjek, ali ipak moćniji od svih stvorenja, to jest, koji je ujedno istinski Bog.

Vidi i ovo: Zašto je Krist došao na svijet?

Kratko razmatranje:

Ovaj članak nas uvodi u daljnje razmatranje zadovoljštine i otkupljenja. Zadovoljštinu treba dati čovjek, jer čovjek je i prekršio Božji zakon i povrijedio Boga kao zakonodavca. To ne može niti neko drugo moćnije stvorenje od čovjeka a ne može ni samo Bog. No, onaj tko to može mora biti biti ujedno i čovjek i Bog. Ove postavke nas uvode u razumijevanje istine o Kristu o čemu će biti riječ u daljnjem razmatranju.

Vidi i ovo: Kako je Krist dao zadovoljštinu za grijehe?

Molitva:

Gospodine, znam da sam kriv za prekršaj zakona i zbog toga što sam povrijedio tebe kao zakonodavca. Nemam što dati za zadovoljštinu niti se mogu iskupiti za svoje grijehe. No, ti si Gospodine našao rješenje. Hvala ti što me ne predaješ vječnoj kazni, već me izbavljaš, jer je zadovoljština u cijelosti plaćena.

I molim te onako kako si me ti učio moliti:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori