Apostolsko vjerovanje (15): “Općinstvo svetih”

Pred nama je serija razmišljanja o Apostolskom vjerovanju.  Ovoga pura razmišljamo o vjeru u Općinstvo svetih. Apostolsko je vjerovanje nastalo krajem Drugog stoljeća nakon Krista. Naziv “Apostolsko” nije zbog toga što su mu apostoli autori, već zato što je u njemu sažeto vjerovanje kako su ga apostoli primili i prenijeli drugima. Bio je to krsni obrazac ispovjedi vjere (dakle krštenici su njime potvrđivali što doista vjeruju) koji je nastao u Rimu, da bi se kasnije proširio i dalje.

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, i život vječni. Amen

OPĆINSTVO SVETIH

Općinstvo svetih

“Pavao, Apostol Isusa Krista voljom Božjom svetima u Kristu Isusu” (Efežanima 1,1)

Nakon što ispovjedimo vjeru u jednu svetu  katoličku (sveopću) crkvu, izgovaramo da vjerujemo u općinstvo svetih. To je zapravo nastavak ispovijedanja vjere u Crkvu, jer Crkva jest zajednica svetih.

Kako bi smo  razumjeli o čemu se ovdje govori, moramo najprije razumjeti tko su sveti.  Katekizam Biti kršćanin u odgovoru 97. govori nam sljedeće:

“Sveti su svi oni u nebu i na zemlji koji vjeruju u Krista, posvećeni su Bogu u Kristu, učinjeni svetima po njegovoj milosti, te žive vjerno u njemu i za njega.”

Dakle, iako se uz neke osobe vezuje pojam svet, zbog njihovoj uzornog kršćanskog života i primjera kojega su nam ostavili za nasljedovanje, u širem smislu pojam sveti se odnosi na sve kršćane. Taj naziv “svet” ne govori o našoj savršenosti i svetosti, nekakvim našim vlastitim naporima, već o činjenici da nas je Gospodin pozvao iz ovoga svijeta i posvetio za sebe. Dakle svetost je apsolutno Gospodinova na ne naša. Sveti smo samo ako smo u Njemu.

VIDI I OVO: TKO SU SVETI U KRISTU?

Općinstvo svetih drugim riječima znači zajedništvo svetih. Zajednica, u kršćanskom smislu podrazumijeva da smo doista u zajednici, jedinstveni s nekim, kao što je zajedništvo obilježje triju božanskih osoba. Naše zajedništvo, u prvome redu treba biti s Kristom koji nas i zove u čvrstu zajednicu s Njim.

Kada smo u zajednici s Kristom, tada smo zapravo Tijelo Njegovo (Crkva) a u tom tijelu ostvarujemo zajednicu i s ostalim dijelovima toga istoga tijela, dakle s drugim kršćanima.

Katekizam Biti kršćanin nam u 99 odgovoru definira općinstvo, dakle zajedništvo svetih na sljedeći način:

“Općinstvo svetih je jedinstvo i zajedništvo svih vjernika ujedinjenih u jednom Tijelu i jednom Duhu u svetom krštenju, onih na zemlji  u nebu.”

Kada govorimo o svetima koji su još uvijek na zemlji, a to je vojujuća Crkva ili Crkva na putu, oni su pozvani da ostvaruju zajedništvo unutar Crkve, tijela Kristova. To čine, kako kaže katekizam Biti kršćanin u 100 odgovoru:

“…uzajamnom ljubavlju, skrbi i služenjem, te zajedničkim slavljenjem u koje se propovijeda Evanđelje i udjeljuju sakramenti”.

Dakle, koliko god netko negirao potrebu za crkvom kao zajednicom, nitko ne može biti kršćanin izvan zajednice, odnosno izvan crkve. Bog je ustanovio svoju crkvu kao zajednicu, svetu zajednicu i nas ugradio u istu.

Vidi i ovo: Može li se biti kršćanin bez crkve?

U Hebrejima 12, 22-24 čitamo:

“…pristupili ste k Sionskoj gori, gradu Boga živoga, nebeskom Jeruzalemu: k bezbrojnim anđelima, svečanom zboru i sastanku prvorođenaca koji su upisani na nebesima, k Bogu, sucu svega, k dušama pravednika koji su učinjeni savršenima, k Isusu, posredniku Novoga Saveza, I škropljeničkoj krvi koja govori bolje od Abelove.”

Dakle, Crkva na zemlji sudjeluje u vječnom slavljenju Gospodina zajedno s Crkvom na nebu odnosno pobjedničkom Crkvom.

Pomolimo se:

Oče nebeski, hvala ti što si nas posvetio za sebe i tako nas, svojom svetošću učinio svetima u tebi. Hvala ti za zajednicu vjernika, Tijelo tvoje-crkvu u koju nas ugrađuješ. Pomozi nam da ostvarujemo zajedništvo sa svima svetima na zemlji, te da naše proslavljanje tebe bude ujedinjeno s nebeskom crkvom. Po Kristu, Gospodinu našem molimo. Amen.

Autor: Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

Ostale članke na temu Apostolskog vjerovanja vidi ovdje.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori