teologija saveza

Što je reformirana teologija saveza?

Teologija saveza je jedno od temeljnih učenja reformirane teologije. Ovo učenje naglašava cjelovitost Božje objave Starog i Novog zavjeta kao i plana spasenja. Teologija saveza Jedna od značajki Reformiranih crkava, jest njihovo gledište da je Biblija cjelovita, odnosno jedna cjelina. I Stari i Novi zavjet otkrivaju jedinstven Božji plan, koji se obično naziva Savezom ili Savezom milosti. Suština Saveza, kako se o tome govori kroz … Continue reading Što je reformirana teologija saveza?

R.C. SPROUL: Možemo li izgubiti sigurnost spasenja?

Može li se vjernik poljuljati u svojoj vjeri i izgubiti sigurnost spasenja? Dakle ovdje ne govorimo o gubitku spasenja, već o gubitku sigurnosti. To ne znači da onaj tko izgubi sigurnost, doista gubi i spasenje. O tome nam progovara R.C. Sproul. Možemo li izgubiti sigurnost spasenja? Mi svoju vlastitu sigurnost možemo ojačati ili je, bar na neko vrijeme, posve izgubiti. Mnogo je stvari koje mogu … Continue reading R.C. SPROUL: Možemo li izgubiti sigurnost spasenja?

Ustrajnost svetih: kršćani ne mogu izgubiti spasenje

Učenje koje nazivamo ustrajnost svetih, dakle o vječnoj sigurnosti spasenja, jedno je od temeljnih učenja reformirane teologije. Westminstersko vjeroispovijedanje o tomu kaže slijedeće: «Oni koje je Bog prihvatio u svome Ljubljenome, djelotvorno pozvao i posvetio Duhom svojim, neće nikada potpuno i konačno otpasti iz stanja milosti, već će zasigurno ustrajati do samoga kraja i biti vječno spašeni.» (Westminstersko vjeroispovijedanje XVII/1) USTRAJNOST SVETIH Ništa nas ne … Continue reading Ustrajnost svetih: kršćani ne mogu izgubiti spasenje

Jean Calvin: Znaci i obilježja prave crkve?

Reformator Jean Calvin u svojim Institucijama govori o pravoj Crkvi koja je Sveopća i vidljiva. O sveopćoj Crkvi “A vidjet ćemo koliko je potrebno vjerovati Crkvi. Da bismo došli do preporoda i besmrtnog života treba da nas ona začne, kao što majka začinje svoju djecu, da bi se održali treba da nas izdržava i hrani u svom krilu. Ona je majka svih nas, kojoj je … Continue reading Jean Calvin: Znaci i obilježja prave crkve?

MITOVI O KALVINIZMU (1): Potpuna iskvarenost – u čovjeku nema dobra?

Prva od tzv “Pet točaka kalvinizma” glasi: Potpuna iskvarenost.  Oni koji ne razumiju reformirano vjerovanje pa time ni učenje o “Potpunoj iskvarenosti” tvrde kako reformirani vjeruju da je čovjek  samo iskvaren i samo zao te da među onima koji ne vjeruju (ateisti, agnostici) ili pripadnicima drugih religija nema “dobrih ljudi”. Je li to doista reformirano učenje o Potpunoj iskvarenosti? 1. Potpuna iskvarenost govori o stanju čovjeka … Continue reading MITOVI O KALVINIZMU (1): Potpuna iskvarenost – u čovjeku nema dobra?

Može li kršćanin imati sigurnost spasenja? (Westminstersko vjeroispovijedanje)

Sigurnost spasenja jest specifičnost protestantizma, posebice reformirane teologije.  No, što doista znači imati sigurnost spasenja? Jedni vjeruju da imati sigurnost znači kako vjernik u Krista spasenje nikada ne može izgubiti, drugi vjeruju da vjernik u Krista može i otpasti od njega te time izgubiti spasenje. Dobro je vidjeti što su o ovoj temi govorili reformatori, odnosno rana protestantska vjeroispovijedanja. Evo što o tome kaže   Westminstersko … Continue reading Može li kršćanin imati sigurnost spasenja? (Westminstersko vjeroispovijedanje)

5 točaka kalvinizma

Reformirano vjerovanje je poznato po 5 točaka kalvinizma. Na samom početku možemo konstatirati kako je spasenje u potpunosti određeno svemogućom silom trojedinog Boga. Otac je odabrao ljude, Sin je umro za njih, Sveti Duh čini Kristovu žrtvu učinkovitom, dovodeći izabrane ka vjeri i pokajanju, uzrokujući voljno pokoravanje Evanđelju. Cjelokupan proces Božje promisli koju prepoznajemo kroz izabranje, otkupljenje i obnovljenje je Njegovo autonomno djelo čiji smo … Continue reading 5 točaka kalvinizma

Što je “djelotvorni poziv” odnosno “neodoljiva milost”?

Četvrta od pet točaka kalvinizma  kalvinizma glasi Neodoljiva milost. Ona zapravo govori o tomu da se izabrani odazivaju na Djelotvorni poziv. Djelotvorni poziv Bog, ne samo da je izabrao muškarce i žene koje će spasiti već ih je i pozvao na spasenje, kako nam to navodi apostol Pavao:  “Koje pak predodredi, te i pozva…” (Rim 8,20). Odredio je i sredstvo po kojem će izabranici biti pozvani. … Continue reading Što je “djelotvorni poziv” odnosno “neodoljiva milost”?