Vjerujem u Duha Svetoga

Apostolsko vjerovanje: “Vjerujem u Duha Svetoga”

Pred nama je serija razmišljanja o Apostolskom vjerovanju.  Ovoga puta razmišljamo o dijelu: “Vjerujem u Duha Svetoga”. Ovo je vjerovanje nastalo krajem Drugog stoljeća nakon Krista. Naziv “Apostolsko” nije zbog toga što su mu apostoli autori, već zato što je u njemu sažeto vjerovanje kako su ga apostoli primili i prenijeli drugima.Bio je to krsni obrazac ispovjedi vjere (dakle krštenici su njime potvrđivali što doista vjeruju) koji je nastao u Rimu, da bi se kasnije proširio i dalje.

Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.

I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, i život vječni. Amen

VJERUJEM U DUHA SVETOGA

Vjerujem u Duha Svetoga

Tko je Duh Sveti? Je li on osoba ili ne? Je li on samo oznaka za Božju silu? Ima li razlike između Boga i Duha Svetoga? Sva ova pitanja postavljala su se od početka kršćanske crkve i nerijetko su stvarala podjele među kršćanima.

I danas postoje različita mišljenja po pitanju Duha Svetoga. Jedni vjeruju da je Duh Sveti treća osoba božanstva (pravovjerno prihvaćeno učenje u Duhu Svetom odnosno o Trojstvu), drugi da je on samo jedna od manifestacija Boga (Sabelijanizam, po Sabeliju iz 4 stoljeća), dok treći odbacuju božanstvo Duha Svetoga tvrdeći da je Duh Sveti samo sila Božja (Arijanizam, po Ariju iz 4 stoljeća).

Duh Sveti je osoba

U Starome zavjetu je Duh Sveti djelovao na vrlo konkretan način. Nadahnjivao je ljude da zapisuju objavu Božju – Bibliju (2 Tim 3, 16). Božjim je slugama davao snage da budu vjerni i nepokolebljivi te da predvode Božji narod (Suci 6, 35), da spoznaju i propovijedaju jedinoga Boga (Iz 61, 1-2) a davao im je i fizičku snagu (Suci 15, 14). Također je pomagao Bezazelu da može obaviti sve umjetničke radove u šatoru od sastanka (razvijanje darova i sposobnosti – Izl 31, 3-5). Služba Duha Svetoga posebno je vidljiva na prorocima, poput Ilije i Elizeja.

Ozbiljno proučavanje, kako Staroga tako i Novoga dovest će nas do zaključka da je Duh Sveti osoba, no ne bilo kakva osoba. Duh Sveti je božanska osoba-Bog. Zašto to vjerujemo? Duh Sveti je SVET, a to je izraz koji pripada Bogu. Kao što su čovjek i njegov duh jedno, tako je Bog i Duh Božji jedno (1 Kor 2, 11). Duh Sveti je sveznajuć. Ispituje i dubine Božje (1 Kor 2, 10-11). On je svugdje prisutan. Boravi u srcima svih vjernika istovremeno (Iv 14, 7). On je svemoćan (Zah 4, 6). On je stvoritelj (Job 33, 4). Duh Sveti je istina (1 Iv 5, 6).

Duh Sveti je božanska osoba – Bog

Duh Sveti je treća božanska osoba. U Mt 28, 18 spominje se i izjednačava zajedno s Ocem i Sinom. U 2 Kor 13, 13 daje se blagoslov u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Isus govori o drugom utješitelju koji nastavlja njegovu službu (Iv 16, 7). U Ivanu 14, 5-26 govori se o sve tri osobe Trojstva, a na poseban način o ulozi Duha Svetoga nakon Kristovoga fizičkog odlaska s ove zemlje.

U Novome zavjetu vidimo da je Duh Sveti dat svakome kršćaninu. Apostol Pavao kaže u 2 Kor 1, 22 da nas je Bog obilježio (za svoju svojinu) i stavio nam u srca kao zalog Duha Svetoga.

Duh Sveti nas čini zajedničarima s Kristom

Duh Sveti nas, po pravoj vjeri, čini zajedničarima Krista. Uloga Duha Svetoga glede našeg kršćanskog života je ključna. Duh Sveti nas vodi do Boga, Duh Sveti nas vodi do pokajanja, Duh Sveti u nama proizvodi htijenje za vjerovati, Duh Sveti vodi proces posvećenja naših kršćanskih života. Nema spoznaje vjere, u iskustvenom smislu, bez Duha Svetoga.

Duh Sveti djeluje u kršćanima

“Primit ćete Snagu – Duha Svetoga. On će sići na vas, i bit ćete mi svjedoci…sve do na kraj zemlje” (Dj 1,8).

Duh Sveti nas čini zajedničarima Krista i njegovih dobročinstava. Nismo mi ti koji svojom zaslugom ulazimo u zajednicu s Kristom, niti mi izabiremo Krista. Krist je onaj, koji nas po Duhu Svetomu uključuje u svoju zajednicu i daje nam da uživamo u njegovim dobročinstvima.

U Starome zavjetu Bog je imao jedan izabrani narod, narod Izraela. Bog ga je izabrao i pozvao te sklopio s njim savez zajedništva.

U Novome zavjetu Bog također izabire sebi narod kojega poziva k sebi i s njim sklapa savez, po Duhu Svetomu (Gal 3, 14). Oni su u zajedništvu s Bogom i posvećeni njemu, po Duhu Svetomu. Apostol Petar na početku svoje prve poslanice upućuje ove riječi svojim primateljima: «izabranim po predznanju Boga Oca za posvećenje koje ostvaruje Duh, da se pokore Isusu Kristu i budu poškropljeni njegovom krvi…» (1 Pt 1, 2).

Vidi i ovo: Duh Sveti nam otkriva Isusa

Duh Sveti je naš tješitelj. Svatko od nas ima svojim osobnih potreba za utjehom, i Duh Sveti želi biti na tješitelj u nevoljama, tuzi i sl. Duh Sveti dolazi kao tješitelj kada izlijemo svoje srce pred Bogom u molitvi. Tada intervenira Duh Sveti koji nas podiže, krijepi i tješi.

Duh Sveti ostaje s nama u vječnosti

Nema Crkve bez Duha Svetoga. Crkva mora biti mjesto silnoga Božjega djelovanja, a njegovo se djelovanje očituje na različite načine. Ne smijemo niti jedan aspekt djelovanja Duha Svetoga zanemariti. Duh daje darove ali daje i plodove. On nas vodi k spasenju ali i posvećuje. On nam naviješta besplatnu milost Božju ali u nama proizvodi htijenje za činjenjem dobrih djela. On čuva Crkvu Božju ali joj daje i rast.

Duh Sveti ostaje s nama u vječnosti. Spomenuli smo da nas Duh Sveti čini zajedničarima s Kristom. To se zajedništvo ne ostvaruje samo na ovoj zemlji već se proteže kroz cijelu vječnost. Isus nije ostavio, nakon svoga uzašašća na nebo, zajednicu vjernika usamljenima. On im je obećao da će poslati Duha Svetoga, koji je kako smo i spomenuli, nastavio Kristovo djelo na zemlji.

No, Duh Sveti koji se nastanjuje u vjerniku, daje sigurnost, jamstvo vječne budućnosti. On nam daje sigurnost vječnoga života. Oni koji imaju Duha Svetoga Sinovi su (dakako i kćeri) Božje (Gal 4, 6; Rim 8, 14). Prema njima Bog pokazuje svoju neizmjernu ljubav od koje ih ništa rastaviti ne može. Vjernima pripada vječnost. Onaj tko je pravom vjerom postao zajedničar s Kristom, započeo je predivno zajedništvo s Bogom koje se proteže kroz cijelu vječnost.

Pomolimo se:
Hvala ti nebeski Oče što nas nisi ostavio same, nego si nam poslao Duha Svetoga da bude naš branitelj, učitelj, tješitelj.. Daj da uvijek budemo ispunjeni Duhom, po Duhu hodimo, I u Duhu živimo. Po Kristu, Gospodinu našem molimo. Amen.

Autor: Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

Povezani članci:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega- Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Bog, Stvoritelj neba i zemlje – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Koje je značenje imena Isus? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Krist-prorok, svećenik i kralj- Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Krist sin Božji jedinorođeni? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Naše sinovstvo u Kristu – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Isus Gospodin? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Isusova božanska i ljudska narav – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Mučen pod Poncijem Pilatom – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Krist sašao nad pakao? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Treći dan uskrsnuo od mrtvih – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Isus uzašao na nebo? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što vjerujemo kada kažemo da Isus sjedi o desnu Boga Oca? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Isus dolazi suditi žive i mrtve – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Odgovori